Federatie ondersteunt opleiders met gespreksleidraad

De Federatie Medisch Specialisten publiceert vandaag de gespreksleidraad ‘Opleidingsgesprek COVID-crisis’ als hulpmiddel voor opleiders en aios voor het voeren van een gestructureerd opleidingsgesprek over de consequenties van de COVID-19 pandemie op de medisch-specialistische vervolgopleiding.

De COVID-crisis is van invloed op de opleiding voor bijna alle 6500 aios. De gevolgen kunnen zeer divers zijn en variëren tussen medische-specialistische vervolgopleidingen, maar ook tussen de opleidingsziekenhuizen, afhankelijk van de omvang van de COVID-zorg en hoe groot de inzet van aios en medisch specialisten is geweest. Kinderarts Hein Brackel, bestuurslid bij de Federatie met portefeuille Opleidingen: ‘Ga in gesprek met elkaar. Evalueer de effecten van de COVID-crisis, om de effecten voor elke aios in kaart te brengen en kom gezamenlijk tot afspraken voor eventuele bijstelling van het verdere vervolg van de opleiding. Deze gespreksleidraad van de Federatie geeft voor dit gesprek een goed handvat’.

Eigen inzicht

Vragen als: ‘Wat heeft de aios gedaan tijdens de crisis? Als dat COVID-zorg was, wat heeft de aios dan geleerd? Staat afgelast onderwijs de doorstroom in de opleiding in de weg? Welke verwachting is er ten aanzien van de bekwaamheidsontwikkeling van de aios in de komende tijd?’ staan centraal in deze gespreksleidraad, ontwikkeld ter ondersteuning van het opleidingsgesprek. Opleider en aios kunnen hier naar eigen inzicht gebruik van maken en eventueel op maat aanpassen. De gespreksleidraad is tot stand gekomen met behulp van diverse opleidingsinstellingen en in samenspraak met De Jonge Specialist.

Download de gespreksleidraad ‘Opleidingsgesprek en COVID-crisis’