Extra aandacht voor medicatieveiligheid

In de week van 22 tot en met 28 april 2013 organiseren circa vijftien ziekenhuizen verspreid over het land themabijeenkomsten over medicatieveiligheid. Tijdens deze Week van de Medicatieveiligheid wordt met name extra aandacht gevraagd voor medicatieverificatie bij opname en ontslag en zogeheten high risk medicatie.

Op basis van patiëntveiligheidsonderzoek door onderzoeksinstituten NIVEL en EMGO+ zijn in 2007 door de partners van het voormalige programma rond het Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) tien thema's vastgesteld om onbedoelde vermijdbare schade in ziekenhuizen verder te verminderen. In de praktijk blijkt dat met name de thema’s ‘medicatieverificatie bij opname en ontslag’ en ‘high risk medicatie’ verder kunnen worden verbeterd. VMS is het systeem waarmee ziekenhuizen continue risico’s signaleren, verbeteringen doorvoeren en beleid vastleggen, evalueren en aanpassen. Het is daarmee de verankering van patiëntveiligheid in de praktijk.

De voormalige partners van het VMS-programma, NVZ, NFU, V&VN en OMS, ondersteunen de ziekenhuizen onder meer met een toolkit medicatieveiligheid die te vinden is op de website toolkitmedicatieveiligheid.nl.

Medisch specialisten uit het onlangs door de OMS opgezette ‘Netwerk Medisch Specialisten Patiëntveiligheid’ zijn door de voormalige partners benaderd met de vraag of zij in deze week een activiteit rond het thema medicatieveiligheid in hun ziekenhuis willen organiseren. Daarop heeft een groot aantal medisch specialisten positief gereageerd. Zij zijn erin geslaagd om op korte termijn een activiteit te organiseren. Nog voor de zomer komen de voormalige VMS partners samen met de ziekenhuizen om de tijdens deze week verzamelde knelpunten en oplossingen te bundelen.