Expertiseteam Infectiepreventie: vooralsnog voorzichtigheid geboden met versoepelen

Vanaf 25 september worden landelijk de coronamaatregelen versoepeld. De 1,5 meter afstand houden is niet meer verplicht. Het Expertiseteam Infectiepreventie van de Federatie Medisch Specialisten heeft gekeken naar wat dit betekent voor ziekenhuizen en voor de matrix ‘Aanpassingen COVID-19 maatregelen bij dalende incidentie en toegenomen bescherming door vaccinatie/doorgemaakte infectie’. Omdat in ziekenhuizen en instellingen relatief veel kwetsbare mensen komen, adviseert het expertiseteam om vooralsnog voorzichtig te zijn met het doorvoeren van versoepelingen.

Andreas Voss, hoogleraar Infectiepreventie en voorzitter van het expertiseteam: ‘De coronamaatregelen in ziekenhuizen en instellingen zoals de 1,5 meter afstand, het actief of passief screenen aan de poort en het dragen van mondmaskers binnen 1,5 meter, zijn gericht op het voorkomen van overdracht tussen besmettelijke en bevattelijke personen. Ondanks dat vaccinatie de kans op besmetting verkleint, blijft dit risico aanwezig.’

Vanuit de overheid zijn de risiconiveaus voor COVID-19 nu aangepast naar drie niveaus: ernstig, zorgelijk en waakzaam. Daarbij zijn ook de drempelwaarden aangepast voor overgang van de ene naar de andere fase. De reden hiervoor is de toegenomen vaccinatiegraad, waardoor het aantal besmettingen geen goede voorspeller meer is voor de druk op de gezondheidszorg. De capaciteit in de zorg en het aantal beschikbare ic-bedden zijn nu belangrijke graadmeters geworden voor het landelijke beleid. De matrix van de Federatie is op deze 3 risiconiveaus aangepast, maar is terughoudend in de geadviseerde maatregelen.
De geadviseerde maatregelen per fase van de pandemie zijn te raadplegen in de matrix ‘Aanpassingen COVID-19 maatregelen bij dalende incidentie en toegenomen bescherming door vaccinatie/doorgemaakte infectie’. De aanbevelingen zijn aangeboden aan de ziekenhuizen en instellingen. Afhankelijk van de lokale situatie kunnen verdergaande maatregelen worden overwogen en toegepast.

Bekijk de aangepaste afschalingsmatrix