Experiment EPA’s acute zorg van start

Tussen september 2022 en maart 2023 experimenteren drie umc's en zes algemene ziekenhuizen met het beoordelen van de inzetbaarheid van basisartsen op de spoedeisende hulp (seh) aan de hand van drie EPA's. Met het experiment willen de partijen betrokken bij het Kwaliteitskader Spoedzorg onderzoeken of ervaring van een arts op basis van competenties de norm kan zijn in plaats van ervaring op basis van jaren. 

Basisartsen werken op veel seh’s onder supervisie van seh-artsen en verschillende poortspecialismen zoals de chirurgie, interne geneeskunde of kindergeneeskunde. Sinds 1 juli 2022 is volgens het Kwaliteitskader Spoedzorgketen de norm dat op elke seh gedurende openingstijden tenminste een arts aanwezig is met minimaal één jaar klinische ervaring, waarvan minimaal een halfjaar ervaring in een poortspecialisme of bij anesthesiologie of op de intensive care. De Federatie Medisch Specialisten vindt echter dat de ervaring van de arts gemeten in competenties de norm voor kwaliteit zou moeten zijn, in plaats van ervaring gemeten in jaren. 

Eisen aan beroepsuitoefening

In opdracht van de Spoedzorgtafel - de partijen betrokken bij het Kwaliteitskader - heeft een werkgroep van poortspecialismen en de vereniging van seh-artsen een inhoudelijke norm ontwikkeld, samengevat in 3 EPA's - Entrusted Professional Activities. Hierin worden alle eisen aan de beroepsuitoefening zoals beroepsactiviteiten, kennis, vaardigheden, attitude, CanMEDS-competenties en supervisieniveau in samenhang met elkaar beschreven in een overzichtelijke tabel.

Negen ziekenhuizen

Komende zomer de Spoedzorgtafel op basis van de uitkomsten van dit experiment beoordelen of en hoe deze inhoudelijke norm de '1 jaar ervaring-norm' zal vervangen. Leden van de Spoedzorgtafel zijn de Federatie, AZN, InEen, LNAZ, NFU, NHG, NVSHA, NVZ, PFN, V&VN, ZN, ZiNL. Deelnemers in de drie umc’s en zes algemene ziekenhuizen - Erasmus MC, UMCU, MUMC, Ikazia, Franciscus Vlietland, HMC, Van Weel Bethesda, Antonius en het Flevoziekenhuis - worden bij het beoordelen van de EPA's ondersteund met speciaal voor anios ontwikkelde e-portfolio's van Vrest of Reconcept.

Bekijk de werkdocumenten onder Gerelateerde documenten onderaan de pagina.