Evaluatie Kennisprogramma Gender en gezondheid

Na vier jaar is het Kennisprogramma Gender en Gezondheid afgerond. Primair doel van dit programma van ZonMw is het verkleinen van de kennisachterstand over man/vrouw-verschillen in gezondheid en zorg, om zo een passende kwaliteit van zorg voor iedereen te realiseren. Het evaluatierapport is onlangs aangeboden aan het ministerie van VWS.

Kennisprogramma

Het betreft een vierjarig kennisprogramma met een totaalbudget van €12 miljoen, waarmee is getracht een verbeterslag te realiseren op vier gebieden:
  • kennisontwikkeling;
  • bewustzijn onder zorgprofessionals en wetenschappers over man/vrouw-verschillen in gezondheid, zorg en onderzoek;
  • sekse- en gendersensitiviteit van preventie, diagnostiek en behandeling;
  • verankeren van aandacht voor sekse en gender in subsidieprocedures en onderzoek.

78 trajecten

Vanuit het kennisprogramma zijn 78 trajecten opgestart voor kennisontwikkeling, implementatie, onderwijs en beleid. Een consortium van de Federatie Medisch Specialisten, het Kennisinstituut, Patiëntenfederatie Nederland en WOMEN Inc. zet bijvoorbeeld in op het verzamelen, verspreiden, implementeren en borgen van bestaande en nieuwe kennis, aansluitend op de manier waarop zorgprofessionals en patiënten zoeken naar informatie. Daarnaast zijn er twee subsidies uitgezet die zich concentreren op het opnemen van sekse en gender in vijf vervolgopleidingen voor medisch specialisten en in postacademische ggz-opleidingen.
“Het kennisprogramma heeft bijgedragen aan een bredere kennisbasis die de aandacht voor deze thematiek in de praktijk rechtvaardigt. Het vergroot de bereidheid van wetenschappers, zorgmedewerkers en patiënten om met sekse- en genderverschillen aan de slag te gaan”, concludeert ZonMw in het evaluatierapport.