‘Europese samenwerking medisch specialisten kan beter’

De Europese samenwerking op het gebied van medisch-specialistische zorg komt nog traag op gang maar is van groot belang, ook voor Nederland. Belangrijke onderwerpen als antibioticaresistentie en beschikbaarheid van geneesmiddelen laten zich niet binnen landsgrenzen vatten.

Tijdens het Platform Europa dat op dinsdag 1 oktober plaatsvond, werd er dan ook druk gediscussieerd hoe de samenwerking beter kan en welke rol Nederlandse medisch specialisten hierbij hebben. Huib Cense, vicevoorzitter van de Federatie Medisch Specialisten en lid van de Council van de UEMS (Europese Unie van Medisch Specialisten): ‘Als we niet op Europees niveau meepraten, dan wordt er voor ons beslist in plaats van met ons beslist’.

Invloed

De Federatie vindt het belangrijk om ook op Europees niveau invloed uit te oefenen op organisatie, kwaliteit en toekomstbestendigheid van de medisch-specialistische zorg. Europese ontwikkelingen hebben immers ook invloed op de manier waarop in Nederland medisch specialisten hun beroep uit kunnen oefenen. Zo wordt er op Europees niveau gesproken over het verbeteren van de kwaliteit van de opleiding tot medisch specialist. Huib Cense: ‘Je kunt denken, we lopen met de Nederlandse zorg al voorop vergeleken met andere Europese landen, dus waarom zouden we op Europees niveau willen meepraten? Je loopt dan het risico dat je als dokter ineens te maken krijgt met allerlei beslissingen waar je niet op zit te wachten. Nu meebeslissen loont dus op termijn. Europese samenwerking is als een langzame olietanker, maar hij vaart wel door. We moeten dus nu aan het roer gaan staan.’

Samenwerking

Tijdens het Platform Europa deelden prof. dr. Rijk Gans, internist/afdelingshoofd in het UMCG en prof. dr. Paul Fockens, MDL arts in het Amsterdam UMC hun ervaringen. Zij werken op Europees niveau samen met medisch specialisten op het gebied van onder andere kwaliteit, opleiding en onderzoek. Op Europees niveau zijn er allerlei organisaties die zich bezighouden met het verbeteren van de medisch-specialistische zorg, zoals de Europese Unie van Medisch Specialisten (UEMS), het Comité Permanent des Médecins Européens (CPME) en de Fédération Européenne des Médecins Salariés (FEMS). Dr. Christiaan Keijzer, anesthesioloog, bestuurslid van CPME en vicevoorzitter van Fédération Européenne des Médecins Salariés (FEMS) gaf meer inzicht in deze verschillende Europese geneeskundige gremia en de onderlinge samenhang daartussen.

Platform Europa en UEMS

Om de vertegenwoordiging van medisch specialisten in Europa nog effectiever te maken, heeft de Federatie het Platform Europa opgericht. Dit platform heeft als doel om informatie uit te wisselen, ervaringen te delen en discipline overstijgende kwesties te bespreken. De Federatie wordt door vicevoorzitter Huib Cense vertegenwoordigd in de Council van de UEMS. De UEMS zet zich in voor het inhoud geven aan en harmoniseren van de opleidingen en medische beroepsuitoefening binnen de EU. Ook richten zij zich op het beschermen van de belangen van Europese medisch specialisten.