Duurzame Zorgprofessionals 2020: nefroloog Peter Blankestijn en uroloog Bertil Blok

De verkiezing Duurzame Zorgprofessionals is dit jaar gewonnen door internist – nefroloog Peter Blankestijn en door uroloog Bertil Blok. De verkiezing vloeit voort uit het programma Green Deal Duurzame Zorg van het ministerie van VWS. De prijs wordt ieder jaar uitgereikt omdat zorgprofessionals de schakel zijn naar verduurzaming in de zorg en cruciaal voor het succesvol implementeren van duurzame innovaties.

Peter Blankestijn, internist-nefroloog in het UMC Utrecht, kreeg de benoeming van de jury vanwege zijn bijdrage aan het op gang brengen van een beweging om de zorgsector te verduurzamen. Zowel in zijn eigen ziekenhuis, als op nationaal en internationaal niveau. Blankestijn introduceerde duurzaamheid in het medisch onderwijs en pleit voor een vaste plek van dit onderwerp binnen diverse niveaus van het geneeskundig curriculum.
Verder heeft hij onder meer de CO2-footprint van het dialyseproces berekend. Deze CO2 footprint gaat als basis gaat gelden voor de herinrichting van de dialyseafdeling. Dit zal uiteindelijk bijdragen aan het verlagen van de CO2 footprint van het dialyseproces (minder afval, lager energie- en watergebruik) en aan circulariteit en minder milieuvervuiling. Blankestijn is ook een van de initiatiefnemers van het manifest van medici voor een gezonde aarde. Het manifest is een oproep aan alle (aankomende) medici om een leidende rol te pakken en met duurzaamheid aan de slag te gaan en aan alle bestuurders om het verduurzamen in hun ziekenhuis/instelling te versnellen.

Bertil Blok, uroloog in het Erasmus MC, kreeg de publieksprijs voor zijn onderzoek naar de herbruikbare blaaskatheters bij patiënten die dagelijks moeten katheteriseren. Wereldwijd zijn er ongeveer 50 miljoen mensen afhankelijk van wegwerpkatheters en moeten zij deze vier tot zes keer per dag vervangen. In Nederland gebruiken 45.000 patiënten met blaasproblemen jaarlijks voor 75 miljoen euro aan wegwerpkatheters. De eerste resultaten van het onderzoek van Bertil zijn veelbelovend. De herbruikbare blaaskatheter zou alleen al in Europa een vermindering van tientallen miljoenen kilo’s plastic en een jaarlijkse kostenbesparing van minstens 500 miljoen euro opleveren.

Terugkijken congres Duurzame zorg

De benoeming van Duurzame Zorgprofessionals 2020 vond plaats tijdens het online congres Duurzame zorg waaraan begin oktober meer dan 1000 zorgprofessionals deelnamen. Er waren diverse talkshows met parallelsessies over de pijlers van de Green Deal Duurzame Zorg 2.0, zoals het terugdringen van de CO2-uitstoot, gezonde werk- en leefomgeving voor zorgpersoneel en patiënten, minder medicijnresten in het water en circulair werken. Het congres is terug te kijken via deze terugkijklink. Dit kan tot en met 31 december 2020.

Meer informatie over de Green Deal Duurzame zorg