Dokters nemen leiding in ICT-vraagstukken

Op dinsdag 4 september lieten 200 dokters zien dat zij zich actief met ICT in het ziekenhuis (willen) bemoeien. Niet langer willen zij het aan anderen over laten hoe de digitale inrichting en ondersteuning van hun werk eruit ziet. Marcel Daniëls, cardioloog en algemeen voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten, trapte af: “De huidige ICT zorgt nog voor veel frustratie, administratielast en gebrekkige communicatie: zowel binnen het ziekenhuis als met andere zorgverleners. Dat kan en moet echt beter. ICT biedt mooie kansen om gezamenlijk de kwaliteit van zorg te verbeteren.”

Medisch specialisten uit het hele land kwamen op 4 september bijeen voor het congres Van Hippocrates tot datadriven dokter, georganiseerd door de Federatie Medisch Specialisten, de NVZ en NFU en de programma’s VIPP en Registratie aan de bron. Er was veel enthousiasme en gedrevenheid om kennis met elkaar te delen. Onder leiding van dagvoorzitter Emma Bruns werd de stand van zaken van de huidige ICT in de ziekenhuiszorg besproken. De vraag was hoe je ICT vóór je kunt laten werken in plaats van meer administratieve last te laten veroorzaken. Een belangrijk doel van de beide programma’s is in ieder geval dat, door standaardisatie van de informatie die dokters in onder meer de elektronische patiëntendossiers zetten, zorginformatie uitwisselbaar en herbruikbaar wordt.

Hoe kan ICT dokters helpen?

Niet alleen eenheid van taal is daarvoor nodig; ook een gedragsverandering onder dokters. Hoe nemen zij hun collega’s mee op het pad van verdergaande digitalisering en eenduidigheid van data? Verschillende voorbeelden passeerden de revue. Internist-nefroloog en CMIO Iris Verberk (Maasstad Ziekenhuis) vertelde over nut en noodzaak van de CMIO binnen het ziekenhuisbedrijf en de brugfunctie die zij vervullen om medisch specialisten bij ICT te betrekken. Radiotherapeut-oncoloog Gabrielle Speijer schetst het perspectief dat SNOMED CT biedt om eenheid van taal te realiseren. Anesthesioloog Bart Geerts (Amsterdam UMC) verandert met data-analyse en techniek automatisch ook de werkwijze van zijn collega-anesthesiologen, nationaal en internationaal. Hoofd-hals-chirurg Guido van den Broek (Radboudumc) traint collega-specialisten in het project Plezier: beter omgaan met het EPD, uniforme vastlegging en hergebruik van data leidt daar tot minder administratielast en betere zorg.

Kritische geluiden

Kritische geluiden waren er ook. Zo werd er stevig gediscussieerd over eigenaarschap van zorginformatie, de toekomst van ziekenhuizen zoals ze er nu zijn en over de duiding van data die door andere zorgverleners is vastgelegd. Een eensluidende slotconclusie was dat de dokters aan het digitale roer moeten staan en dat niet meer uit handen moeten geven.