Ding mee naar de IGZ ZorgVeiligPrijs

Het waarborgen en verbeteren van de patiëntveiligheid staat hoog op de agenda van de OMS, wetenschappelijke verenigingen en andere veldpartijen. Er worden momenteel veel initiatieven ontwikkeld rondom dit onderwerp. Door deze zichtbaar te maken kunnen we van elkaar leren en leveren we een positieve bijdrage aan de kwaliteit van zorg.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) vindt het belangrijk om positieve prestaties op het gebied van patiëntveiligheid te belonen. Daarom organiseren zij dit jaar voor de 6de keer de IGZ ZorgVeiligPrijs. Dit is een prijs voor het beste initiatief op het gebied van patiënt- en cliëntveiligheid in de zorg. Aanbieders van zorg, maar ook medische producten en preventie komen in aanmerking. De IGZ nodigt instellingen, organisaties, bedrijven en personen uit mee te dingen naar de IGZ ZorgVeiligPrijs. De prijs wordt uitgereikt tijdens het jaarlijkse Congres Patiëntveiligheid in de Doelen in Rotterdam, op 19 juni 2014.