Digitaal portaal ondersteunt samenwerking reguliere zorg

In opdracht van het ministerie van VWS hebben de Nederlandse Zorgautoriteit, het Landelijk Coördinatiecentrum Patienten Spreiding (LCPS) en het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) het digitaal portaal Zorgbeeld ontwikkeld. Zorgaanbieders en ROAZ-regio’s krijgen via het portaal inzicht in de beschikbaarheid van reguliere zorg in een regio. Dit inzicht helpt om de toegankelijkheid van de COVID- en non-COVID zorg te kunnen borgen.

Zorgbeeld biedt inzicht in de regio, maar geeft ook een landelijk beeld. In het portaal geven ziekenhuizen en ROAZ-regio’s onder andere aan of het hen nog lukt om bepaalde categorieën van zorg te leveren en wat de druk is op hun personeel. De Federatie Medisch Specialisten heeft een klassenindeling van zorg gemaakt op basis van urgentie. Deze indeling is het uitgangspunt voor Zorgbeeld. Op termijn wordt het portaal aangevuld met de informatie van het LCPS over de spreiding van coronapatiënten. Zorgbeeld moet in de toekomst ook uitgebreid worden met informatie vanuit huisartsen, verpleeghuizen, revalidatiezorg en wijkverpleging.

Lees het nieuwsbericht op de website van de NZa
Download het Raamwerk voor het behoud van reguliere klinische non-COVID zorg