Derde zondagsdienst umc’s op 25 november als goed cao-akkoord uitblijft

Werkgeversorganisatie NFU heeft naar aanleiding van de tweede zondagsdienst op 26 oktober alle vakbonden uitgenodigd om opnieuw in gesprek te gaan over een nieuwe Cao UMC. De werknemersorganisaties FNV, FBZ, LAD en CNV gaan graag in op de uitnodiging, mits er open en reëel wordt overlegd over het hele pakket aan arbeidsvoorwaarden dat ze eind augustus in een ultimatum hebben neergelegd. Als een goed cao-akkoord uitblijft, wordt er op 25 november opnieuw in de umc’s actie gevoerd.

Naast afspraken over een fatsoenlijke loonsverhoging willen de vakbonden ook concrete afspraken over het verlagen van de werkdruk, zoals aangepaste roosters en vergoedingen voor extra gedraaide diensten. Daarnaast eisen ze goede afspraken over scholing en duurzame inzetbaarheid. De LAD en de Federatie Medisch Specialisten delen de mening met veel artsen dat de timing voor een mogelijke derde zondagsdienst met het oog op de oplopende coronacijfers en de inhaalzorg niet slechter kan dan nu. Na de ongelooflijke inspanningen die tijdens de coronacrisis zijn geleverd, en die nog iedere dag geleverd worden om de patiënten de zorg te geven die zij nodig hebben, is het onbegrijpelijk dat de werkgevers de cao-onderhandelingen op de spits hebben gedreven.

Lees verder op de website van de LAD