De toekomst van antistollingszorg in Nederland

Er zijn continue ontwikkelingen in de (anti)stollingszorg, op inhoudelijk en organisatorisch niveau en op regionale, nationale en internationale schaal. Meer partijen zijn betrokken bij deze zorg en dat leidt tot meer samenwerking en noodzaak tot afstemming. Maar hoe zorg je ervoor dat die kennisvermeerdering ook leidt tot kennisdeling en kennistoepassing? Daarover ging de conferentie 'De toekomst van antistollingszorg in Nederland' op 9 oktober.

De conferentie was een vervolg op de succesvolle antistollingsconferentie ā€œTransmurale antistolling - Naar een sluitende antistollingsketenā€ in 2017. De organisatie was in handen van de Nederlandse Internisten Vereniging en de Federatie van Nederlandse Trombosediensten. De conferentie werd mede mogelijk gemaakt door NHG, ZonMw en NIVEL en ondersteund door het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten.

Lees het verslag van de conferentie.

De presentaties zijn hieronder beschikbaar.

Presentatie Tijd voor verbinding
Presentatie Lancering Landelijke Transmurale Afspraak (LTA) Antistolling
Mondzorg en antistollingszorg: Toelichting op de regionale initiatieven in Groningen en Midden-Oost Nederland
Pitch Trombisevigilantie
Pitch Nationaal Kenniscentrum Antistolling
Workshop 1 Landelijke Transmurale Afspraak (LTA)
Workshop 2 Kenniscentrum
Workshop 3 Periprocedureel
Workshop 4 Bevordering kennisniveau