De Jonge Specialist peilt opnieuw werkloosheid

Aios-belangenvereniging De Jonge Specialist is gestart met een vervolgonderzoek naar werkloosheid onder startend medisch specialisten, de zogeheten ‘jonge klaren’. Hiermee borduren zij voort op de Jonge Klaren Enquête die zij vorig jaar hielden.

In 2013 heeft De Jonge Specialist (toen nog De Jonge Orde en LVAG geheten) een enquête gehouden onder aios en jonge klaren met als doel de (verborgen) werkloosheid in kaart te brengen. Hieruit kwam naar voren dat er sprake was van aanhoudende werkloosheid; gemiddeld 5% met pieken tot 15% binnen sommige specialismen. Ook bleek er in toenemende mate sprake van verborgen werkloosheid. Daarvan is sprake als jonge klaren een tijdelijke aanstelling hebben zonder uitzicht op een vaste dienstbetrekking.

Stageconstructies

Hoewel er naar aanleiding van deze onderzoeksresultaten diverse acties ondernomen zijn, heeft De Jonge Specialist de indruk dat de problemen nog steeds toenemen. Daarom brengen zij dit jaar opnieuw de feitelijke en verborgen werkloosheid in kaart. Daarbij wordt specifiek aandacht besteed aan het ‘weglekken’ van jonge klaren naar het buitenland en aan on- of onderbetaalde stageconstructies.

Betrouwbare steekproef

Om net als vorig jaar tot betrouwbare steekproef te komen is het van groot belang dat zoveel mogelijk jonge klaren en aios in de eindfase van de opleiding deze enquête invullen. Dat kan tot 25 april via de website van De Jonge Specialist. De uitkomsten van dit onderzoek worden deze zomer bekendgemaakt.