De Jonge Orde en LVAG bekronen samenwerking met fusie

De aios worden in Nederland van oudsher door veel partijen vertegenwoordigd: de junior wetenschappelijke vereniging, De Jonge Orde, de Landelijke Vereniging voor medisch specialisten in opleiding (LVAG), de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD), Orde van Medisch Specialisten (OMS), Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering van de Geneeskunst (KNMG).

Met de voorgenomen fusie van De Jonge Orde en LVAG komt een einde aan de verbrokkelde belangenbehartiging van de medisch specialisten in opleiding. De krachtenbundeling leidt per 2014 tot een nieuwe sterke belangenvereniging: De Jonge Specialist.