Collega's in de media

Afgelopen week kwamen verschillende collega’s in de media aan het woord over onder andere kindtolken, zelfmedicatie en oplopende aantallen COVID-patiënten in de ziekenhuizen. We maakten een selectie. 

Transgender jongeren door lange wachttijden overgeleverd aan zelfmedicatie 
Jonge transgender personen, van soms pas 14 jaar, kopen online medicijnen om zelf al in transitie te kunnen gaan. De wachttijden voor een transgenderbehandeling in Nederland lopen zo hard op, dat een groep zich gedwongen voelt om zelf alvast te beginnen. Zelfmedicatie gebruiken is niet zonder gevaar, waarschuwt endocrinoloog Christa van Bunderen: ‘Wat je nodig hebt is heel persoonsafhankelijk. Denk aan iemands leeftijd, ziektes die in een familie voorkomen of medicatie die iemand al gebruikt. Daar heb je echt een arts voor nodig die van persoon tot persoon beoordeelt wat de beste keuze is.’ 
Lees het artikel op NOS.nl  

Hoe nemen we jongeren mee in het jeugdzorgbeleid? 
Jongeren moeten meer inspraak krijgen in het jeugdzorgbeleid. Daar pleit de voorzitter van de afdeling kinder-en jeugdpsychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) Arne Popma voor. Daarom heeft hij afgelopen zondag jongeren uitgenodigd om mee te debatteren over de verbetering van hun eigen mentale welzijn tijdens de Europese conferentie van kinder- en jeugdpsychiatrie in Maastricht. 
Luister NieuwsBV

Kindtolken lopen in de zorg trauma’s op. 'Mama, je hebt kanker'
Geen tolk? Dan mag je kind vertalen bij de arts. Maar die oplossing heeft een grimmige kant. Psychiater en schrijver Forugh Karimi maakt zich zorgen. ‘Met de afschaffing van de tolkenvergoeding legitimeer je dat kinderen dit werk doen.’ Het gaat volgens Karimi vaak om kwetsbare gezinnen, die misschien zijn gevlucht of geëmigreerd en daarom al onverwerkte trauma’s hebben. ‘Die kinderen hebben het al zwaar. En dan komt dit er nog bij kijken als een van je ouders ziek wordt.’ 
Lees het artikel in Trouw (inlog nodig)

De eenzaamheid laat ouderen niet meer los na de coronapandemie 
Duizenden ouderen kunnen hun dagelijkse routine nauwelijks oppikken na de coronapandemie. De eenzaamheid waarmee de pandemie hen heeft opgezadeld, laat zich niet verdrijven. Didi Rhebergen, ouderenpsychiater en onderzoeker bij GGZ Centraal wijst in Trouw op de gevolgen van blijvende eenzaamheid. ‘Eenzaamheid kan tot depressie en angsten leiden. Ook slaapproblemen, hart- en vaatziekten, geheugenproblemen en sterfte worden erdoor veroorzaakt. De gezondheidsschade is, zo is in 2010 berekend, te vergelijken met het dagelijks roken van 15 sigaretten.’ 
Lees het artikel in Trouw (inlog nodig)

Experts: Bevolkingsonderzoeken naar kanker moeten gerichter 
Het aantal nieuwe kankerpatiënten neemt al jaren toe; de Nederlandse bevolking groeit en mensen worden steeds ouder. En dus laten miljoenen mensen zich screenen of doen mee aan de bevolkingsonderzoeken. Maar de effectiviteit op grote schaal is discutabel vinden experts. Radioloog Loek Winter: ‘Er moeten heel veel mensen gescreend worden om een beperkt aantal kankergevallen te vinden.' Ook uroloog Arjen Noordzij twijfelt aan nut en noodzaak van de bevolkingsonderzoeken. ‘Vooral bij kankerscreening weten we - ook bij longkanker - dat niet alle tumoren doorgroeien en progressief worden. Kleine afwijkingen die je kan opsporen, vormen vaak geen problemen.’ 
Lees het artikel van Nieuwsuur

Corona rammelt aan de deur. Gaan onze vakanties daaronder lijden? 
Weinig landen zijn happig op een terugkeer van qr-codes of tests aan de grens als corona deze zomer opnieuw opduikt: liever wil men het toerisme terug. Maar hoe reëel is dat? De stand van zaken aan de hand van vier vragen. Met arts-microbioloog Marc Bonten en hoogleraar immunologie Marjolein van Egmond in de Volkskrant. 
Lees het artikel in de Volkskrant (inlog nodig)

Opinie: 1.150 ic-bedden is genoeg 
Het aantal ic-bedden in Nederland is sinds maart 2020 onderwerp van gesprek. In de eerste coronagolf werd de ic-capaciteit opgeschroefd van 1.150 naar 1.700 bedden. Sindsdien gaan er stemmen op om het aantal ic-bedden structureel te verhogen. Maar dat is geen goed idee, schrijft intensivist Peter van der Voort in Medisch Contact. 
Lees het artikel in Medisch Contact

Verbod op smaakjes e-sigaret uitgesteld, longartsen maken zich zorgen
Een verbod op de smaakjes bij e-sigaretten is met een half jaar uitgesteld. Het verbod zou op 1 juli in gaan, maar die datum is nu verplaatst naar 1 januari volgend jaar. Longartsen zijn teleurgesteld en maken zich zorgen. Ze zijn bang dat de populariteit van de e-sigaretten met smaakjes onverminderd blijft stijgen met alle gevolgen van dien. Longarts Leon van den Toorn: ‘De e-sigaret wordt nog altijd gezien als iets onschuldigs. Jongeren denken dat het niet zoveel kwaad kan, maar we denken dat het een makkelijk opstapje is naar verslaafd raken aan echte sigaretten.’ 
Lees het artikel op RTL Nieuws