Collega's in de media

Afgelopen week kwamen collega's in de media aan het woord over onder andere de gevolgen van de coronacrisis, zoals de druk op de planbare zorg in de ziekenhuizen en de personele consequenties. We maakten een selectie.

Artsen vrezen al voor een ‘vierde golf’: de inhaalzorg

Behandelingen van kankerpatiënten, grote hartoperaties en orgaantransplantaties: door de immense en aanhoudende drukte moeten ziekenhuizen door het hele land behandelingen van steeds ziekere mensen uitstellen. Ondertussen groeien de zorgen over hoe deze achterstand ooit moet worden ingelopen. Vele tienduizenden mensen wachten op een operatie. Sommige ziekenhuisbestuurders noemen het al de ‘vierde golf’.

Lees het artikel in NRC

Vaccinaties leiden tot stevige daling van coronasterfte in ziekenhuizen, ook op ic

De drukte in de ziekenhuizen mag dan onverminderd groot zijn, toch beginnen ook daar de gevolgen van het vaccinatieprogramma duidelijk zichtbaar te worden. Omdat ouderen, de belangrijkste risicogroep, steeds vaker zijn ingeënt, neemt de sterfte van COVID-19 patiënten zowel op de ic's als op de verpleegafdelingen substantieel af. Volgens NICE-voorzitter Dave Dongelmans is het logisch om te veronderstellen dat de sterfte sinds 1 april alleen maar verder is teruggedrongen.

Lees het artikel op NOS.nl

Aandacht voor juiste voeding helpt herstel corona-patiënten

IJzer, eiwitten en calorieën moeten een grotere rol spelen op de ic en bij het herstel van patiënten met corona daarna, daarvoor pleit ic-arts Arthur van Zanten van het Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. ‘De juiste voeding kan ervoor zorgen dat je sneller herstelt.’ Met zijn team doet Arthur van Zanten onderzoek naar het toedienen van de juiste sondevoeding op de ic en de juiste maaltijden bij het herstel in het ziekenhuis en daarna. ‘We weten eigenlijk niet zo goed wat en hoe mensen met corona eten, terwijl voeding belangrijk is tijdens het herstel.’

Kijk Een Vandaag

Code donkergrijs: ‘We kiezen elke dag wie er wel of niet een bed krijgt’

Het gebeurt hart- en longchirurg Jerry Braun deze weken regelmatig dat hij met de staart tussen de benen een patiëntenkamer oploopt. Dan moet hij een patiënt voor de vijfde dag op rij vertellen dat de geplande en gehoopte bypassoperatie wéér niet doorgaat. ‘Mensen hebben er nog begrip voor ook’, zegt Braun. ‘Zelfs op zo’n moment bezitten ze nog genoeg altruïsme om te bedenken dat iemand anders het bed harder nodig heeft dan zijzelf. Maar het zijn rare gesprekken die je nu voert.’

Lees het artikel in de Volkskrant

Nieuwe methode voor harttransplantatie kan levens redden

Artsen van het Erasmus MC, het UMC Utrecht en het UMC Groningen zijn erin geslaagd om het hart van een overleden patiënt buiten het lichaam weer te laten kloppen, waardoor het alsnog kon worden gedoneerd. ‘Door ervoor te zorgen dat het hart weer genoeg bloed en voedingsstoffen krijgt, gaat het terug in zijn oude modus', legt cardioloog Olivier Manintveld uit in het NOS Radio 1 Journaal.

Lees het artikel op NOS.nl

Opinie: nadelen van reanimeren blijven onderbelicht

‘Van de honderden reanimaties en de evenzovele gesprekken die ik daarover voerde met patiënten en hun naasten, leerde ik veel. Eén ervaring kwam vaak terug: reanimatie in een ziekenhuis is voor families vaak een volledige verrassing, terwijl deze mogelijkheid juist dáár van tevoren besproken had kunnen worden,’ schrijft René Dijkgraaf in Trouw. Hij wil dat iedereen goed nadenkt over de mogelijkheid niet-reanimeren af te spreken en dat mensen hun inzichten - zeker bij een opname - delen met hun arts. ‘Elke arts zou standaard naar reanimatiewensen moeten vragen.’

Lees het opiniestuk in Trouw

Roep om herstelplan voor zorgpersoneel

Er moet een nationaal herstelplan voor het zorgpersoneel komen. Daarvoor pleiten de Federatie Medisch Specialisten en V&VN in een dubbelinterview in het AD. Zij zien dat de belasting van zorgmedewerkers dermate groot is, dat zorgvuldige begeleiding na de pandemie noodzakelijk is. Peter Paul van Benthem: 'De kritieke planbare zorg staat nu bijna overal onder druk. Behandelingen van patiënten met hartproblemen, met kanker, mensen die op wat voor complicaties dan ook afstevenen, moeten worden uitgesteld. Dat neem je als arts mee naar huis. Je wilt niet dat er iets misgaat.’

Lees het dubbelinterview in het AD

Luister het Radio 1 Journaal

Marcel Levi: ‘Stop met malle geklets over code zwart’

In The Friday Move van BNR beschrijft Marcel Levi, voormalig ziekenhuisdirecteur in Londen, een aantal dingen die hem opvallen in Nederland en die hij anders zou aanpakken. 'Stop met kijken naar de opnames op de IC en dat malle geklets over code zwart. Dat maakt mensen alleen maar onrustig en bang.'

Luister BNR

Vermoedens bezorgde artsen bevestigd: forse stijging jongere coronapatiënten

Er liggen nu veel meer mensen onder de 50 jaar door corona in het ziekenhuis, op zowel de intensive care als de verpleegafdelingen. De Britse variant van het virus is een mogelijke oorzaak van hogere ziekenhuisopname. ‘Ongeacht de verklaring voor de hogere cijfers onderstrepen de nieuwe cijfers dat vaccinatie ook voor jongere mensen ontzettend belangrijk is,’ zegt internist Robin Peeters.

Lees het artikel in Trouw

Als het bloed gaat klonteren

Er is veel om te doen: trombose. Wat is dat eigenlijk? Wat zijn de risicofactoren? Hoe erg is het? En hoe zit het met trombose en de coronavaccins? NRC spreekt met verschillende experts.

Lees het artikel in NRC

Hoe corona toeslaat in het ziekenhuis

Overvolle ic’s, patiënten die opnieuw moeten wachten op reguliere behandelingen. Orthopedisch chirurg Pieter van der Woude merkt dat er tijdens de pandemie lange tijd is gekeken naar het voorkomen van overlijden. Hij ziet juist patiënten die andere zorg nodig hebben: mensen met ontzettend veel pijn. ‘Dat is een tragedie die niet goed in beeld is gebracht,’ vindt Van der Woude. Een reportage vanuit het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht.

Lees het artikel in het AD

Lange wachttijden en vaak jonge patiënten bij nazorgpoli's corona

De druk bij nazorgpoli's voor coronapatiënten is hoog en de wachttijden zijn lang. Ook valt het artsen op dat een steeds groter deel van de patiënten op de nazorgpoli's nooit in het ziekenhuis heeft gelegen en relatief jong is. ‘De meeste patiënten met langdurige klachten worden doorverwezen door de huisarts,’ zegt revalidatiearts Natasja Jelsma van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. ‘Soms lijkt het alsof de mensen die wel opgenomen zijn geweest er beter uit komen.’

Lees het artikel op NOS.nl

‘Vol is vol, zeggen we wel eens, maar dat is niet waar’

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis proberen Jo van Brussel en intensivist en medisch hoofd Peter de Jager te voorkomen dat verpleegkundigen overbelast raken. En om ze lange tijd te behouden. Ze hebben een hele reeks maatregelen bedacht. De Jager: ‘We zijn in Nederland niet scheutig met preventieve zorg voor het personeel, maar we doen van alles om ze achteraf te laten re-integreren. Ik zou zeggen: iets meer van tevoren doen. Anders redden we het op de lange termijn niet.’

Lees het artikel in NRC

'Veel kinder- en jeugdpsychiaters denken aan stoppen'

De reden: toegenomen regeldruk en omslachtige bureaucratie sinds de jeugdzorg werd verplaatst van het Rijk naar de gemeenten. En dat terwijl tijdens de pandemie de vraag naar psychische zorg fors toenam. Het kabinet belooft dit jaar 613 miljoen euro beschikbaar te stellen aan de gemeenten om de problemen op te lossen. Maar de sector is kritisch. ‘Dit geld kan niet verhullen dat er een ander groot probleem is,’ stelt Arne Popma, voorzitter van de Vereniging voor Psychiatrie.

Kijk de uitzending van Nieuwsuur

Gereformeerde intensivist teleurgesteld in massale kerkgang

‘Teleurstellend,’ noemt intensivist Corstiaan den Uil gelovigen die met meer dan honderd mensen bij elkaar blijven komen. ‘De situatie op de ic is zeer nijpend. Kerken hebben een bevoorrechte positie gehad, terwijl winkels helemaal dicht moesten. Dan is het wel teleurstellend als men zich niet aan de voorschriften houdt van het maximaal aantal bezoekers,’ zegt Den Uil in het radioprogramma Dit is de Dag.

Luister Dit is de Dag

‘De ovaties zijn verstomd. Nu staat er beveiliging voor de ingang’

Zorgmedewerkers, nog moe van de eerste coronagolf, kunnen de drukte op de ic amper bijbenen. In het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg lopen ze op hun tandvlees. Intensivist Rob Wilting: ‘We zitten aan de grens van onze ic-capaciteit. Maar wat hier binnen deze muren gebeurt, begint steeds meer een ver-van-mijn-bedshow te worden voor de mensen buiten.’

Lees het artikel in de Volkskrant