Collega’s in de media

Afgelopen week kwamen verschillende collega’s in de media aan het woord over onder andere de zorgen over het stijgend aantal besmettingen en ziekenhuisopnames, en de impact daarvan op de COVID-zorg en reguliere zorg. We maakten een selectie.

Oproep aan kwetsbare ouderen: trek aan de bel bij klachten
Arend Arends, klinisch geriater, vertelt in Max Vandaag over een onderzoek naar het welzijn van kwetsbare ouderen die tijdens de eerste golf waren opgenomen in het ziekenhuis. Er werd een toename van gedragsproblemen en achteruitgang van dementie genoteerd. Arends: ‘De geriatrische patiënten doen niet snel een beroep op de zorg, vooral niet in zo’n crisistijd. Door cognitieve problemen zijn zij niet in staat zijn adequaat te reageren op lichamelijke signalen zoals gewichtsverlies, pijn en moeheid.’ Hij doet een oproep aan kwetsbare ouderen en hun familieleden en mantelzorgers om vooral wel aan de bel te trekken bij klachten.

Bekijk de uitzending

Het Outbreak Management Team als kapitein en veel stuurlui aan wal
Van meerdere kanten krijgt het OMT kritiek. Dat levert volgens de OMT’ers weinig op. ‘Tegenwoordig is iedereen in Nederland expert’, constateert Marc Bonten, arts-microbioloog bij het UMC Utrecht en lid van het OMT. In NRC zegt hij dat hij het als zijn taak ziet om uit te leggen waarom het OMT tot bepaalde aanbevelingen komt – via Twitter, op tv en met stukjes in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Lees het artikel in NRC

Welk beleid is nodig om te voorkomen dat een tweede golf in een tsunami verandert?
Bij Op1 bespreken minister voor Medische Zorg Tamara van Ark, LCPS-voorzitter Ernst Kuipers en Federatievoorzitter Peter Paul van Benthem de gevolgen van oplopend aantal besmettingen en ziekenhuisopnames voor de reguliere zorg. Welk beleid is nodig om te voorkomen dat een tweede golf in een tsunami verandert? ‘Het gaat erom: hoe kunnen we onderscheid maken, hoe kunnen we zorgen dat die patiënten de zorg krijgen die ze verdienen zonder dat dat leidt tot gezondheidsschade?’

Bekijk de uitzending

Gommers: 'Gaat sneller dan we hadden verwacht'
Sinds vrijdag gelden er nieuwe afspraken tussen het kabinet en de zorg. De afspraken moeten voorkomen dat acute zorg en kritieke zorg in het geding komen. ‘Er moet samengewerkt worden. Dat is niet vrijblijvend,’ zegt intensivist Diederik Gommers in het AD. ‘Alle partijen die betrokken zijn bij de patiëntenstroom hebben de plicht om COVID-zorg goed te regelen’, aldus Gommers.

Lees het artikel in het Algemeen Dagblad

Longarts baalt van achteloze feestvierders terwijl ziekenhuizen volstromen: ‘Alsof ik in een andere wereld leef’
Longarts Jeroen van Exsel ziet overal om zich heen corona-cynisme en een voortdurende discussie over de maatregelen. Exsel blikt in het AD terug op het voorjaar toen alles gericht was op de coronapatiënten. Andere operaties, behandelingen en spreekuren werden uitgesteld. Hij vindt dat dat nu hoe dan ook voorkomen moet worden. ‘We zagen de andere patiënten niet meer, maar je weet dat je ze eigenlijk wél moet zien. Dat voelt niet goed.’

Lees het artikel in het Algemeen Dagblad

Diederik Gommers over de situatie in de ziekenhuizen
Diederik Gommers is te gast bij Jinek om te praten over de situatie in de ziekenhuizen. ‘We vragen momenteel veel van verpleegkundigen. Ze zijn geblokkeerd, er is weerstand. Er vallen mensen uit, er is een groot ziekteverzuim’ vertelt hij. Ook gaat hij in op de uitgebreide bevoegdheid van het LCPS.

Kijk Jinek

MCL-specialisten op de verpleegafdeling over de tweede golf: 'We moeten door de zure appel heen bijten'
Longarts Akke-Nynke van der Meer en internist-infectioloog Marit van Vonderen werken dagelijks met het groeiende aantal COVID-19 patiënten op een speciale verpleegafdeling in het MCL. ‘Als je het samen doet, is de last wat lichter.’

Lees het artikel in de Leeuwarder Courant

Artsen en specialisten vrezen meer zorgmijden
Huisartsen en medisch specialisten houden er serieus rekening mee dat patiënten weer zullen wegblijven. Zij zien deze tweede coronagolf al verschuivingen in het huisartsenbezoek en in het aantal doorverwijzingen naar ziekenhuizen. Bert van Rossum, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Cardiologie op BNR Radio: ‘Er komen gewoon minder mensen met acute klachten naar spoedhulpen. We willen de situatie van het voorjaar voorkomen, met een terugval van 50 procent, dus we willen nu tijdig mensen oproepen om wél te komen.

Luister BNR Ochtendspits

'Te vroeg voor conclusies effect gedeeltelijke lockdown, niet varen op dagkoersen'
Twee OMT-leden benadrukken dat het effect van de verscherpte coronamaatregelen nog even op zich laat wachten. ‘We moeten het even de tijd geven,’ zegt Ann Vossen, arts-microbioloog en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie tegen de NOS. Zij zegt dat het twee à drie weken zal duren voordat het effect te zien is in het aantal infecties. Vervolgens zie je het effect op de IC-cijfers en ziekenhuisopnames pas weer een week daarna.

Lees het artikel op NOS.nl