Cardiologen aan de slag met Kennisagenda NVVC

Wat is de meerwaarde van telemonitoring en eHealth bij boezemfibrilleren, hartfalen en cardiovasculaire (na)zorg? In welk ziekenhuis moeten patiënten met pijn op de borst het eerst worden opgenomen als ze een hartinfarct hebben dat niet meteen gedotterd hoeft te worden? Deze en andere kennishiaten zijn opgenomen in de Kennisagenda NVVC 2019, die de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) op 13 maart 2019 publiceerde.

De Kennisagenda werd aangeboden aan Floris Italianer, voorzitter van de Dutch CardioVascular Alliance. Italianer: “Deze Kennisagenda van de NVVC bevat belangrijke vragen en dilemma’s uit de dagelijkse praktijk van cardiologen, waarnaar de komende vijf jaar meer onderzoek moet worden gedaan.”Met de uitvoering van de Kennisagenda wil de NVVC de wetenschappelijk basis voor kwalitatief hoogwaardige zorg (veilig, effectief, doelmatig) versterken voor cardiologische patiënten in Nederland. De Kennisagenda bevat 11 onderzoeksvragen. Dit zijn momenteel de belangrijkste onduidelijkheden in de dagelijkse praktijk volgens cardiologen, patiënten en andere betrokkenen. Deze Kennisagenda is het afgelopen jaar ontwikkeld onder voorzitterschap van prof.dr. Lucas Boersma, onder begeleiding door het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten.

Voor welke eHealth toepassingen lopen patiënten en zorgprofessionals nu echt warm?

eHealth wordt al langer toegepast bij hartritmestoornissen en hartfalen. Consumentenproducten als smartwatches en smartphone applicaties brengen het hartritme in het publieke domein. Maar hoe gebruiken we al deze informatie nu het beste voor onze patiënten, moet dat gebeuren in de eerste of tweede lijn en hoe maken we dat (kosten)effectief?

Na ontslag uit het ziekenhuis ervaren veel patiënten de tijd tot de start van de hartrevalidatie als een ‘zwart gat’. Wat kunnen e-learning en e-consulting betekenen voor de nazorg bij hartpatiënten? Kunnen gedragsinterventies via internet leiden tot verbetering van risicofactoren voor hart- en vaataandoeningen?

Gefaseerde aanpak

Bij een acuut STEMI-hartinfarct gaan patiënten meestal meteen voor een dotterbehandeling naar een Interventiecentrum. Maar bij patiënten met een gestabiliseerd non-STEMI hartinfarct wordt meestal gekozen voor een gefaseerde benadering; eerst diagnostiek in een non-interventiecentrum en alleen verwijzing naar een interventiecentrum als dat nodig is op basis van volledig aanvullend onderzoek. Of dit een efficiënte en goedkopere aanpak is met dezelfde klinische uitkomsten moet worden onderzocht.

Dutch CardioVascular Alliance

Floris Italianer: “De Dutch CardioVascular Alliance zet zich als samenwerkingsverband in om de ziektelast door hart- en vaatziekten te reduceren. Deze Kennisagenda van de NVVC bevat belangrijke vragen en dilemma’s uit de dagelijkse praktijk van cardiologen, waarnaar de komende vijf jaar meer onderzoek moet worden gedaan. Samen met de andere partners, wetenschappers en zorgprofessionals verenigd in de DCVA kunnen we er voor zorgen dat hartpatiënten snellere, betere en meer doelmatige zorg krijgen.”