Campagne Verstandig Kiezen van start

De houdbaarheid van ons zorgstelsel staat onder druk waardoor het maken van verstandige keuzes in de gezondheidszorg belangrijk is. De Orde van Medisch Specialisten (OMS) en ZonMw initiëren daarom de ontwikkeling van een campagne om medische specialisten en hun patiënten te helpen verstandige keuzes te maken. Zij nodigen andere zorgpartijen uit deel te nemen aan deze campagne.

Het aantal chronisch zieken neemt toe, evenals de welvaartsziekten. De kosten van de gezondheidszorg stijgen, terwijl de potentiële beroepsbevolking afneemt. De zorgeuro dient doelmatig besteed te worden, zeker nu deze steeds schaarser wordt. (On)doelmatig handelen in de zorg heeft volop aandacht van de maatschappij, betrokken beroepsgroepen en de politiek. Concrete en praktische oplossingen zijn nog niet gevonden. De OMS en ZonMw starten de ontwikkeling van een campagne om medisch specialisten en hun patiënten te helpen verstandige keuzes te maken in de zorg. Medisch specialisten nemen daarmee hun verantwoordelijkheid als het gaat om kwaliteitsverbetering én kostenbeheersing van geleverde zorg. ZonMw ondersteunt de campagne omdat toegepast wetenschappelijk onderzoek hier eveneens aan bijdraagt.

Convenant campagne Verstandig Kiezen

De OMS en ZonMw hebben hun samenwerking voor Verstandig Kiezen bekrachtigd in een convenant dat op 9 november is getekend tijdens het 3e Nationaal Kwaliteitscongres Medisch Specialisten. In de campagne zullen bestaande activiteiten van de OMS, de wetenschappelijke verenigingen en ZonMw worden gebundeld en geïntensiveerd. Daarbij zal specifiek aandacht zijn voor het ontwikkelen van lijsten voor medisch specialisten en patiënten om hen te ondersteunen bij het maken van verstandige keuzes. De campagne zal onder meer putten uit de Amerikaanse campagne ‘Choosing Wisely’. De komende maanden wordt gewerkt aan een evenwichtig programma. Andere zorgpartijen worden hierbij van harte uitgenodigd deel te nemen.