Brief Netwerk Preventie aan Tweede Kamer

Het Netwerk Preventie van de Federatie Medisch Specialisten heeft in een brief aan de Kamercommissie van VWS de zorg gedeeld over de stagnerende daling van het aantal rokers in Nederland. In de brief die voorafgaand aan het debat over leefstijlpreventie op 8 december is verstuurd, staat dat het zonder effectieve maatregelen voor artsen dweilen met de kraan wijd open blijft. Daarom wordt met klem gepleit voor extra inzet op de twee punten die bewezen het meeste effect sorteren bij tabaksontmoediging: prijs en beschikbaarheid.

Vanuit het oogpunt van de volksgezondheid wordt in de brief aan de Kamerleden gevraagd om bij het kabinet aan te dringen op een forse, structurele, jaarlijkse accijnsverhoging voor tabak en andere rookwaren na 2024. 
Daarnaast wordt gevraagd om het aantal tabakverkooppunten en de locaties daarvan te beperken. Het is van groot belang het aantal verkooppunten te verminderen, de vestiging in de buurt van scholen te voorkomen en naleving van de leeftijdsgrens effectief te handhaven. 

Roken is de oorzaak van 30 procent van alle kankersterfte in Nederland. 9 procent van de totale ziektelast in Nederland kan worden toegeschreven aan roken. De zorg in Nederland staat onder grote druk. Een effectief rookontmoedigingsbeleid is de meest doeltreffende manier om die druk aanzienlijk te verminderen. Met de huidige maatregelen is er nog steeds sprake van 20.000 tabaksdoden per jaar. Zonder verder ingrijpen betekent dat nog eens 100.000 doden in de komende 5 jaar.  

De brief is ondertekend door longarts Leon van den Toorn en internist Robin Peeters namens het Netwerk Preventie van de Federatie Medisch Specialisten en door Federatievoorzitter en kno-arts Peter Paul van Benthem. 

Lees de brief