Brief aan Tweede Kamer over acute zorg

In aanloop naar het commissiedebat over acute zorg op 9 november heeft de Federatie Medisch Specialisten een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met haar visie op de acute zorg.  
 
De Federatie vindt het belangrijk dat er een regionaal sluitende keten van acute zorg is waarbij er met name oog is voor de kwetsbare, multimorbide en oudere patiënt. ‘Die wil je zo goed mogelijk (acute) zorg geven, dichtbij huis, bij een voor hen bekende dokter’, zo staat in de brief. Volgens de Federatie vraagt acute zorg om regioplannen die gericht zijn op de gehele keten van instroom, doorstroom en uitstroom van patiënten. Gedegen analyses zijn nodig voordat wordt overgaan tot herstructurering van de acute zorg.