Blog Hein Brackel: 'Veertig jaar lang hetzelfde ‘kunstje’ doen is voltooid verleden tijd'


5 NOVEMBER 2021

Het is een maandagochtend in 2024. Iedereen is aangeschoven voor het vervolg-videoconsult. Naast de patiënte en haar mantelzorger zijn dat de medisch specialist, de wijkverpleegkundige voor de thuiszorg, de praktijkondersteuner voor leefstijlinterventiebegeleiding en de verpleegkundig specialist die de follow-up doet aan de hand van e-healthmonitoring. Twee weken geleden was de patiënte met haar echtgenote op het spreekuur om de uitslagen te horen en samen over het behandeldoel te beslissen. Vervolgens heeft het AI-programma berekend met welke medicamenteuze strategie zij het meest gebaat is.

Is dit een futuristisch plaatje, dat ik hier schets? Nee hoor, deze situatie is niet zover weg als het lijkt. Want de veranderingen in de zorg volgen elkaar snel op. Zo groeit ons medisch arsenaal en technologische instrumenten als AI, e-health en zorgrobots. Zij maken ons werk makkelijker en inzichtelijker. Maar dan moet de medisch specialist wel weten welke e-interventies waardevol en zinnig zijn om in te zetten. Bovendien is het steeds belangrijker om te weten welke zorgverleners in de regio er zijn en wie wat kan en doet.  

De wereld binnen en ook buiten het ziekenhuis verandert. Patiënten willen samen beslissen - in meer of mindere mate - maar ze willen in elk geval meer zeggenschap ervaren over hun ziekte en keuzes maken in het ziekteproces. Dat vraagt om meer kennisoverdracht. De maatschappij verwacht van de dokter dat die vaker naar leefstijl kijkt en met preventie (ernstiger) schade voorkomt. De medisch specialist van die nabije toekomst is dus niet alleen medisch expert, maar ook coach, netwerker, data-duider, vernieuwer en onderwijzer. Hoe gaan we die opleiden? 

Over die vraag buigen we ons al een tijd. De basis daarvoor vormt ons visiedocument Medisch Specialist 2025. Daarin komen belangrijke thema's als netwerkgeneeskunde en daaruitvoortvloeiend de juiste zorg op de de juiste plek aan de orde. Tegelijkertijd tasten we nog een beetje in het duister. In Opleiden 2025 werken we er hard aan om aios zo op te gaan leiden dat zij voorbereid zijn op een maatschappij waarvan we nu nog niet precies weten hoe die eruit gaat zien.  

Wat we wel zeker weten, is dat de dokter van de nabije toekomst flexibel moet zijn. Veertig jaar lang hetzelfde ‘kunstje’ doen is voltooid verleden tijd. Nieuwe ontwikkelingen vragen om continu te blijven leren. Dat geldt niet alleen voor de medisch specialist van de toekomst, maar ook voor die van nu. 

En dat is nu het mooie van het aanstaande MMV-congres. Hier kijken we met elkaar hoe de wereld er straks uitziet, naar hoe de rol en positie van de medische specialist verandert en welke vaardigheden en competenties een specialist nodig heeft. Niet alleen met opleiders en aios, maar ook met medisch specialisten, huisartsen, andere zorgprofessionals en onderwijskundigen. Want netwerkgeneeskunde vormgeven begint bij samen bruggen bouwen naar de toekomst. Komt u ook over de brug? 

Hein Brackel