Bestuurlijk akkoord: psychiaters tekenen voor vernieuwing GGZ

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) heeft samen met branche- en beroepsverenigingen, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiënten- en familieorganisaties een breed akkoord met de minister van VWS gesloten over de toekomst van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), en daarmee de psychiatrie. De NVvP en haar leden nemen met dit akkoord de verantwoordelijkheid om zich in te spannen voor vernieuwing van de GGZ. Doelmatigheid en kwaliteit van zorg staan hierbij hoog op de agenda.

Prof. dr. Rutger Jan van der Gaag, voorzitter NVvP: ‘Wij zijn erg blij met dit resultaat voor de periode 2013 – 2014 en ook de Ledenraad van de NVvP, die het onderhandelingsproces kritisch gevolgd heeft, kan zich unaniem vinden in het huidige akkoord en de hiermee geboden perspectieven voor de psychiatrie’.