Bestuur Federatie Medisch Specialisten in oprichting bekend

Vanaf 1 januari 2015 gaan de wetenschappelijke verenigingen samenwerken in een nieuwe organisatie voor alle medisch specialisten: de Federatie Medisch Specialisten. De Orde van Medisch Specialisten (OMS) heft zich op als individuele ledenvereniging en gaat op in de federatie.

In het belang van goede patiëntenzorg en om onze invloed te houden op de inrichting van het zorglandschap is één sterke organisatie van medisch specialisten hard nodig. Een krachtig en eenduidig geluid van medisch specialisten, in Den Haag en naast andere partijen in de zorg, is essentieel voor het succesvol behartigen van de belangen van de medisch specialisten op het gebied van kwaliteit, opleiding, wetenschap en beroepsbelangen.

Bestuursleden

Het bestuur van de Federatie Medisch Specialisten in oprichting zal bestaan uit zeven leden:

  • Mr. Frank de Grave, algemeen voorzitter
  • Dr. Huib Cense, vice-voorzitter, chirurg in het Rode Kruis Ziekenhuis
  • Dr. Marcel Daniëls, voorzitter Raad Kwaliteit, cardioloog in het Jeroen Bosch Ziekenhuis
  • Dr. Marianne ten Kate-Booij, voorzitter Raad Opleiding, gynaecoloog in het Erasmus MC
  • Dr. Robert Sie, voorzitter Raad Beroepsbelangen, anesthesioloog in het Rijnland ziekenhuis
  • Dr. Leon Winkel, vice-voorzitter Raad Beroepsbelangen, kinderarts in het Kennemergasthuis
  • Prof. dr. Han Lameris, kwartiermaker Raad Wetenschap, emeritus hoogleraar radiologie in het AMC-UvA

De Raad Beroepsbelangen kent twee vertegenwoordigers: Robert Sie zal de belangen van de collectieven in ziekenhuizen behartigen, Leon Winkel de artsen in dienstverband.

Besluitvorming

Op dit moment zijn de wetenschappelijke verenigingen druk bezig de toetreding tot de federatie aan hun leden voor te leggen. Al meer dan 20 verenigingen hebben ingestemd met deelname aan de federatie. Tijdens de laatste Algemene Vergaderingen van de OMS en de wetenschappelijke verenigingen (18 december 2014) staat ook de formele benoeming van het bestuur op de agenda. Daarna zal duidelijk worden of de federatie op 1 januari 2015 van start kan gaan.