Besparingen medisch specialisten voorkomen kaalslag basispakket zorgverzekering

Met de zorgakkoorden van onder andere medisch specialisten is voorkomen dat er voor 1,2 miljard euro wordt gesnoeid in het basispakket van zorgverzekering. 'Zeer pijnlijke ingrepen in het basispakket zijn door de akkoorden van de eerste en tweede lijn met het kabinet voorkomen.' Dat stelde Frank de Grave, voorzitter van de Orde van Medisch Specialisten, tijdens het jaarlijkse Rode Hoed Symposium over medisch specialistische zorg op woensdag 2 oktober 2013 in Amsterdam.

De Grave kreeg bijval van de aanwezige minister Schippers van Volksgezondheid. Zij gaf aan dat het aanvankelijke kabinetsplan om fors te snoeien in het pakket haar veel moeite kostte. 'Ik had daarin heel ver moeten gaan', zei ze tegen een met medisch specialisten en bestuurders volgepakte zaal. Ze rekende hardop de mogelijke ingrepen in het pakket door en schetste daarmee de impact. Maar dankzij de gesloten akkoorden blijft het basispakket voor de premiebetaler grotendeels intact.

De Grave erkende dat het akkoord veel vraagt van medisch specialisten. 'De verdere inperking van de afgesproken groei is stevig. De verschuiving van zorg van duurdere ziekenhuiszorg naar eerstelijnszorg kan leiden tot omzetverlies. Maar als bewezen is dat zorgeuro's daar doelmatiger worden besteed, dan zullen medisch specialisten dat accepteren.' Deze week doet De Grave de brief aan de minster op de bus waarin de medisch specialisten officieel het akkoord omarmen.

Daarnaast accepteerde De Grave tijdens het symposium 'volgaarne' zijn voordracht door het bestuur van de Orde van Medisch Specialisten voor een nieuwe termijn van drie jaar als algemeen voorzitter. Tegelijk gaf hij aan wat zijn belangrijkste ambitie is voor de komende periode: het verenigen van de 27 wetenschappelijke verenigingen voor de verschillende specialismen in één nieuwe federatie. Volgens De Grave is het voor de toekomst van de medisch specialistische zorg cruciaal dat er een nieuwe organisatie komt waarbij de bindende factor tussen de verschillende specialismen centraal staat.