Beloning gesprek tussen arts en patiënt van belang

Patiëntenfederatie NPCF en de Orde van Medisch Specialisten (OMS) willen maatregelen om het gesprek tussen arts en patiënt te stimuleren. Zij pleiten voor ‘kijk- en luistergeld’, ofwel een beloning voor alle gesprekken tussen arts en patiënt over de behandelopties en de voor- en nadelen hiervan. De mogelijkheid in de vorm van ‘kijk- en luistergeld’ is nog beperkt omdat het onvoldoende gecontracteerd wordt door de zorgverzekeraars. De organisaties roepen de Kamer op om te komen tot een brede toepassing van ‘kijk en luistergeld’. Vandaag bespreekt de Kamer met minister Schippers de begroting van het ministerie van VWS.

Verkeerde prikkel

“Er zit nu een verkeerde prikkel in het systeem”, zegt Wilna Wind, directeur van Patiëntenfederatie NPCF. “Als je behandelingen betaalt krijg je behandelingen, terwijl we willen dat ook het gesprek beloond wordt. Een consult met goede voorlichting is cruciaal. Een behandeling voor de patiënt is niet altijd nodig of wenselijk.”

Kwaliteitsverbetering

Patiëntenfederatie NPCF en de OMS werken samen aan kwaliteitsverbetering van de zorg. Daarbij kijken de organisaties samen naar oplossingen waarbij de zorg verbetert, en in het verlengde daarvan onnodige kosten worden voorkomen. Marcel Daniels, cardioloog en voorzitter van de Raad van Kwaliteit van OMS: “Het is de verantwoordelijkheid van de medisch specialist om aan patiënten goede en zinnige informatie te verschaffen. Daarom moeten we doorgaan op de ingeslagen weg, de juiste informatie genereren en deze informatie gebruiken in dialoog met de patiënt.”

Drie vragen

Patiëntenfederatie NPCF en de OMS komen met een campagne om het gesprek tussen arts en patiënt in de spreekkamer te ondersteunen. De campagne is gebaseerd op drie vragen die het voor patiënt en arts mogelijk maken om op basis van gerichte informatie de goede keuze te maken:
- Wat zijn mijn mogelijkheden?
- Wat zijn de voordelen en nadelen van die mogelijkheden?
- Wat betekent dat in mijn situatie?
De komende weken worden de vragen in een aantal poliklinieken getest. Vervolgens wordt een landelijke publiekscampagne vormgegeven om met de campagne zoveel mogelijk mensen te bereiken.

Samen Beslissen

De drie vragen moeten ertoe leiden dat arts en patiënt samen bespreken welke mogelijkheden voor behandeling en/of onderzoek er zijn, en welke mogelijkheid het beste bij de persoonlijke situatie van de patiënt past. Wilna Wind: “Het gebeurt nu nog te vaak dat patiënten worden overvallen door de boodschap: ‘we gaan u opereren’. Of: ‘ik schrijf u pillen voor’. Terwijl het belangrijk is dat arts en patiënt samen de verschillende mogelijkheden overwegen. Er zijn altijd meer opties. Misschien is fysiotherapie een beter passende oplossing, omdat het om een jonge moeder gaat. Soms kiezen mensen ervoor om op hoge leeftijd die operatie maar niet meer te ondergaan. De drie vragen helpen arts en patiënt om dat samen te bespreken, en samen te beslissen.

Uitgenodigd

Patiëntenfederatie NPCF en de OMS hebben de krachten gebundeld, zodat zowel artsen als patiënten gemotiveerd worden om het gesprek in de spreekkamer aan te gaan. Marcel Daniels: “Wij informeren onze achterban van medisch specialisten met deze drie vragen, waardoor patiënten zich uitgenodigd voelen om ze te bespreken. Een goed gesprek tussen arts en patiënt over wel of niet behandelen, wel of geen kijkoperatie, antibiotica of toch nog aankijken leidt tot efficiëntere zorg.” Uit onderzoek blijkt dat patiënten trouwer zijn aan hun behandeling, en dat de resultaten beter zijn als patiënten betrokken werden bij de beslissing.

Vragen aan de Kamer

Patiëntenfederatie NPCF en de OMS hebben de Kamer vandaag gevraagd om zorgverzekeraars op te roepen om het ‘kijk- en luistergeld’ breed in zetten. Op deze manier gaat de prikkel niet meer alleen uit naar ‘behandelen’, maar ook naar het tijd nemen voor een gesprek over de meest passende behandeling voor de individuele patiënt.