Behandelresultaten borst- en darmkanker openbaar

Ziekenhuizen hebben op 25 mei hun ‘Kwaliteitsvenster’ met behandelresultaten voor borst- en darmkanker openbaar gemaakt. Hiermee zetten de ziekenhuizen een nieuwe stap in het transparant maken van zorg. In de Volkskrant van 25 mei zegt oncologisch chirurg Michel Wouters, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, dat het percentage achtergebleven kankerweefsel een belangrijke graadmeter is voor de kwaliteit van kankerbehandelingen.

In hetzelfde artikel geeft Wouters aan dat ook de dokters onderling deze percentages gebruiken om te vergelijken hoe ze het doen. Wouters noemt het publiceren van deze cijfers een eerste belangrijke stap. Daarbij heeft hij ook een kanttekening: ‘Als we eerlijk zijn, is dit ene cijfer natuurlijk beperkt. Ik denk dat er op termijn nog veel meer cijfers zouden moeten komen. Voor borstkanker gebruiken dokters onderling wel dertig indicatoren.'

Bestaande indicatoren

Voor de behandelresultaten voor borst- en darmkanker is gebruikt gemaakt van de indicatoren uit de ‘Transparantiekalender’ van het Zorginstituut. In de Transparantiekalender staat met welke meetinstrumenten (kwaliteitsindicatoren en cliëntvragenlijsten) de kwaliteit van de verleende zorg gemeten wordt.

Positieve ontwikkeling

Het kwaliteitsvenster geeft op een patiëntvriendelijke wijze inzicht in de kwaliteit van zorg. De Federatie vindt het een positieve ontwikkeling dat ziekenhuizen, naast algemene informatie over wachttijden en patiëntervaringen nu ook hun behandelresultaten transparant maken. Het eerste Kwaliteitsvenster werd in 2014 gelanceerd. Vanaf de lancering zijn de Kwaliteitsvensters zo’n kwart miljoen keer bekeken.