Behandelkaders revalidatieartsen COVID-19 patiënten

De revalidatieartsen in Nederland bereiden zich voor op een toestroom van COVID-19 patiënten die op de IC opgenomen zijn geweest. Zij inventariseren de opvangcapaciteit voor medisch specialistische revalidatietrajecten en werken aan behandelkaders.

Er is nog veel onduidelijk over welke zorg de COVID-19 patiënten nodig hebben als zij van de IC af komen. De verwachting is dat de vraag naar een medisch specialistisch revalidatietraject enorm toeneemt. De Nederlandse Vereniging voor Revalidatieartsen en Revalidatie Nederland hebben daarom een uitvraag gedaan onder de revalidatiecentra om de landelijke capaciteit in kaart te brengen. Daarnaast werken de revalidatieartsen samen met de Federatie Medisch Specialisten en het ministerie van VWS aan de behandelkaders voor COVID-19 patiënten die op de IC hebben gelegen.

Lees meer