Arts: euthanasie hoort bij het vak, maar is emotioneel belastend

Artsen vinden dat het correct behandelen van een euthanasieverzoek tot hun professionele verantwoordelijkheid behoort. Wel ervaren zij een toenemende druk van patiënten en hun naasten om euthanasie uit te voeren en vinden zij dat er ook oog mag zijn voor het feit dat euthanasie emotioneel belastend is. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van een onderzoek onder artsen door artsenorganisaties KNMG, LHV, NHG, Verenso en de Federatie Medisch Specialisten. Het onderzoek is uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de beleving van artsen rond euthanasie en om te peilen welke behoefte zij hebben aan ondersteuning.

Artsen hebben vaak te maken met patiënten die euthanasie als een recht beschouwen. Patiënten zijn soms onvoldoende op de hoogte van de grenzen aan euthanasie, vindt ruim zestig procent van de artsen die aan het onderzoek hebben deelgenomen. Van de artsen ervaart 64 procent druk van patiënten of diens naasten om euthanasie uit te voeren en 70 procent van de respondenten meent dat die druk de laatste jaren is toegenomen. Ook het misverstand bij patiënten en naasten dat euthanasie een recht zou zijn, bemoeilijkt soms de communicatie, zo werd vaak aangehaald door artsen.

Raakt je diep

Euthanasie is emotioneel beladen: ‘Het raakt je diep’. Het kost ook veel tijd en energie, maar een zorgvuldig verlopen euthanasie levert artsen vaak veel voldoening op: ‘Eervol om in de laatste fase zo dicht bij iemand te staan.’ Driekwart van de artsen vindt dat het afwegen en uitvoeren van euthanasie bij het vak hoort en dat de eigen kennis en deskundigheid voldoende zijn.

Helder communiceren over euthanasie

Het onderzoek maakt deel uit van het project ‘Helder communiceren over euthanasie’. Een euthanasieverzoek roept emoties op bij patiënt, naasten én zorgverleners. Juist daarom is goede communicatie over mogelijkheden en onmogelijkheden rond euthanasie van belang, om misverstanden te voorkomen en samen tot een goede afweging te komen. Dit onderzoek onder artsen geeft een duiding van de wijze waarop artsen euthanasie beleven en is gebaseerd op een respons van 13 procent (= 455 artsen). Tevens wordt ingegaan op de impact die euthanasie op hen heeft, inclusief de maatschappelijke druk die artsen soms ervaren. Met de uitkomsten gaan de KNMG, de Federatie Medisch Specialisten, de LHV, Verenso en de NHG aan de slag door artsen te ondersteunen met (verbeterde) patiëntinformatie, voorbeeldbrieven, wilsverklaringen en trainingen. De artsenorganisaties willen hierin graag met patiënten- en ouderenorganisaties optrekken. Eerder gebeurde dit succesvol bij de ontwikkeling van de publieksbrochure ‘Spreek op tijd over uw levenseinde’.

De volledige resultaten van het onderzoek zijn te vinden op de website van Medisch Contact.