Arts en patiënt beslissen samen over digitale zorg

Tijdens de COVID-19 crisis heeft 90% van de medisch specialisten meer digitale zorg geleverd. Dat blijkt uit een enquête van de Federatie Medisch Specialisten die door ruim 800 medisch specialisten is ingevuld. 88% van de ondervraagden willen consulten op afstand blijven leveren. De Federatie vindt dat medisch specialisten en hun patiënten nu de ruimte moeten krijgen om samen te beslissen over het inzetten van digitale zorg, en pleit daarvoor in een brief aan de Tweede Kamer.

Federatievoorzitter Peter Paul van Benthem: ‘Digitale zorg moet een vast onderdeel zijn van het reguliere zorgproces. Ons uitgangspunt daarbij is digitale zorg waar dat kan. Digitale zorg is geen heilige graal, want niet iedere patiënt is in staat de digitale mogelijkheden te benutten. Bovendien is niet elke medische zorgvraag geschikt voor een digitale benadering. Soms moet je nu eenmaal patiënten fysiek zien. Ik moet als kno-arts voor goede diagnostiek bijvoorbeeld in keel, neus of oor van een patiënt kunnen kijken.’

Hybride

Uit de enquête blijkt dat 39% de voorkeur geeft aan fysiek contact met hun patiënt, onder meer voor lichamelijk onderzoek. Volgens de respondenten heeft 61% van de patiënten zelf een voorkeur voor fysiek contact. Van Benthem: ‘Dit geeft maar weer aan dat het ook bij digitale zorg gaat om samen beslissen. De dokter en de patiënt beslissen samen over wat digitaal kan en wat niet. In de praktijk gaat het om een hybride vorm van zorgverlening, waarbij maatwerk leidend is.’ Zo zegt een cardioloog in de enquête: ‘Digitaal of fysiek is geen tegenstelling; het is een afweging. Welke van de twee past op dat moment het beste bij de zorg die mijn patiënt nodig heeft?’

Faciliteiten

Een randvoorwaarde voor succesvolle implementatie in het reguliere zorgproces betekent ook dat medisch specialisten beschikken over de juiste faciliteiten. Het merendeel van de ziekenhuizen voorziet hierin. Toch vindt een kwart van de respondenten de faciliteiten van het ziekenhuis nog onvoldoende, en een vijfde zegt te kampen met technische problemen bij het videobellen, ten koste van de kwaliteit van het consult. Een neuroloog laat weten: ‘Er is geen belkamer beschikbaar op onze poli en ik heb mijn eigen computers moeten gebruiken.’

Kamerbrief

De Federatie heeft de brief gestuurd in aanloop naar het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer. In de brief vraagt de Federatie ook om haast te maken met het behandelen van de kaderwet elektronische gegevensuitwisseling en het verminderen van administratieve lasten voor medisch specialisten.

Bekijk de infographic Digitale zorg met de resultaten van de enquête