Animatiefilm over patiëntveiligheid wijst op eigen verantwoordelijkheid, cultuur en gedrag

De animatiefilm 'Meneer Berghuis maakt zich zorgen; Van blamen en shamen naar veilige zorg' is ontwikkeld om (toekomstig) zorgprofessionals in ziekenhuizen te wijzen op de veiligheidscompetenties. De animatiefilm is te gebruiken in de opleiding en op de werkvloer.

De ziekenhuizen, verpleegkundigen en medisch specialisten (NFU, NVZ, V&VN en OMS) hebben zes veiligheidscompetenties ontwikkeld: bijdragen aan patiëntveiligheidscultuur, multidisciplinair samenwerken, patiëntveilig communiceren, risicobewust handelen, optimaliseren van menselijke- en omgevingsfactoren en actief omgaan met incidenten.

Het is van belang dat alle zorgprofessionals hun verantwoordelijkheid nemen. Iedereen die in de zorg werkt, moet leren risicobewust te zijn en patiëntveilig te denken en te handelen in de praktijk. Zo wordt de kans op onbedoelde schade aan een patiënt zo klein mogelijk.