Anesthesiologen gaan patiënten naar Duitsland overplaatsen

Anesthesiologen en ambulancediensten zetten zich in om de overplaatsing van patiënten naar IC-afdelingen in Duitsland mogelijk te maken. Op de website van de Nederlandse Vereniging van Anesthesiologie zegt voorzitter Caroline van der Marel erg blij te zijn met deze mogelijkheid omdat we in Nederland tegen het maximum van opschaling van IC-bedden aan zitten.

‘Verder opschalen zou mogelijk ten koste van de kwaliteit kunnen gaan, ook op gebieden anders dan de IC’, zegt Van der Marel. ‘Er is bijvoorbeeld minder OK-capaciteit, waardoor niet alle operaties uitgevoerd kunnen worden. We maken ons ook zorgen over het stuwmeer aan zorgvraag dat ontstaat en alle zieke patiënten die niet geholpen kunnen worden’.

Lees het nieuwsbericht op de website van de NVA