AMS-onderhandelingen: laatste overleg 10 juni

Op 20 mei jongstleden heeft er weer een AMS-onderhandeling plaatsgevonden tussen LAD, OMS en NVZ. Ondanks dat het een goed overleg betrof, waarin vooruitgang is geboekt, is de onderhandeling nog niet afgesloten. Een laatste overleg is gepland op 10 juni.