Akkoord met NVZ over uitgangspunten AMS-vernieuwing

De Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD), de Orde van Medisch Specialisten (OMS) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) hebben een akkoord bereikt over de uitgangspunten voor een vernieuwde AMS: het ‘Manifest Doorn’.

Het Manifest Doorn sluit nauw aan bij de uitgangspunten die OMS en LAD hebben geformuleerd na raadpleging van de achterban begin van dit jaar. We zijn dan ook tevreden over dit resultaat. Het is een belangrijke eerste stap om te komen tot een toekomstbestendige AMS. Het manifest formuleert gezamenlijke uitgangspunten over:

  • de betrokkenheid van medisch specialisten in dienstverband bij de organisatie waar zij werken;
  • veilig en gezond werken (normale arbeidspatronen);
  • levensfasebeleid: flexibiliteit om keuzes te maken.