Akkoord Cao UMC

Een meerderheid van de medisch specialisten heeft ingestemd met een nieuwe Cao UMC. Op basis van deze uitslag hebben de LAD en de Federatie Medisch Specialisten besloten akkoord te gaan met de nieuwe cao.

In de afgelopen maanden zijn er dankzij de gevoerde acties in de umc’s verbeteringen gerealiseerd ten opzichte van het eindbod dat de NFU in september deed. Ook zijn er arbeidsvoorwaardelijke verbeteringen doorgevoerd in dit eindbod bijvoorbeeld als het gaat om het terugdringen van de werkdruk. Een van de redenen die medisch specialisten die instemden met het akkoord noemen, is dat er iets wordt gedaan aan de salarissen van verpleegkundigen en dat er rust komt in de sector. De voornaamste reden voor medisch specialisten die niet instemden met het akkoord, is de gedifferentieerde loonstijging. Zij zijn tegen het principe hiervan en vinden het onacceptabel dat de loonstijging onder het inflatieniveau uitkomt.

De LAD en de Federatie Medisch Specialisten nemen de signalen van groep nee-stemmers zeer serieus. Een belangrijk uitgangspunt voor de LAD in een volgende cao-ronde is dat er koopkrachtbehoud voor alle werknemers komt. 

Alle medisch specialisten in de umc’s zijn per mail op vrijdag 3 december 2021 over het akkoord geïnformeerd. Lees wat er in de nieuwe cao is afgesproken op de website van de LAD. Heeft u nog vragen? Mail dan naar bureau@lad.nl of bel naar 088-1344112.