Afweging uitwisseling medische gegevens vaak complex

De Onderzoekraad voor de Veiligheid stelt in het vandaag verschenen rapport dat er meer gegevensuitwisseling nodig is voor de veiligheid van patiënten met een ernstige psychische aandoening en hun omgeving. Ook de KNMG wil dat artsen de bestaande ruimte voor het delen van medische informatie benutten. Maar de afweging van bijbehorende risico's is vaak complex.

De raad concludeert dat de zorg gefragmenteerd is en dat betere gegevensuitwisseling zou helpen, maar dat artsen zich geremd voelen in het delen van informatie. De KNMG vindt het cruciaal dat informatie gedeeld wordt als dit nodig is. KNMG-voorzitter René Héman: "Die ruimte voor uitwisseling van patiëntgegevens is er ook. Deze is reeds vastgelegd in diverse handreikingen over gegevensuitwisseling in samenwerkingsverbanden en in de bemoeizorg. De KNMG vindt het belangrijk dat artsen die ruimte ook benutten."

Lees het volledige bericht op de website van de KNMG.