Acute en kritieke planbare zorg moet beschikbaar blijven

Door de snelle stijging van het aantal COVID-19 patiënten neemt de druk op de zorg en iedereen die in de zorg werkt toe. Om ervoor te zorgen dat acute zorg en kritieke planbare zorg beschikbaar blijft heeft minister Van Ark voor Medische Zorg met betrokken partijen een pakket maatregelen afgesproken.

Doel van de maatregelen is dat we ervoor zorgen dat patiënten in alle regio’s in Nederland toegang tot dezelfde zorg hebben, van gelijke kwaliteit. En dat zorgverleners worden ondersteund om deze zorg op een verantwoorde manier te kunnen leveren.

Federatievoorzitter en kno-arts Peter Paul van Benthem: ‘We worden door de COVID-crisis momenteel gedwongen om scherpere keuzes te maken op basis van de urgentie. We werken aan handvatten voor de medisch specialisten en ziekenhuisbestuurders om samen de juiste beslissingen te nemen zodat we overal in het land de acute zorg en de kritieke planbare non-COVID zorg op peil houden. Want we moeten blijvende gezondheidsschade en het verlies van levensjaren echt voorkomen.’

De maatregelen zijn:

  1. Het Landelijk Centrum voor de Spreiding van Patiënten (LCPS) krijgt een meer sturende rol bij de verdeling van COVID-19 patiënten over het land. Zij bepalen steeds een week vooruit welke capaciteit moet worden vrijgehouden voor de COVID zorg. Hier kunnen ziekenhuizen zich dan tijdig op voorbereiden.
  2. De Federatie Medisch Specialisten ontwikkelt hulpmiddelen waarmee artsen, ziekenhuizen en andere zorgaanbieders in de regio de juiste keuzes kunnen maken over de organisatie van de zorg.
  3. De regionale samenwerking van alle zorgaanbieders en verzekeraars in de regio wordt uitgebreid, ook ten aanzien van de reguliere zorg.
  4. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) brengt in beeld welke zorg nog waar beschikbaar is, zodat de verschillende partijen hierover verantwoorde keuzes kunnen maken.
  5. De zorgverzekeraars helpen met financiële arrangementen waar dat nodig is.

De levering van acute zorg voor COVID én niet COVID-patiënten staat niet ter discussie. De inzet van de minister en van alle zorgverleners is erop gericht dat patiënten de best mogelijke zorg die zij nodig hebben ook blijven ontvangen.