Actuele cijfers patiëntenspreiding

Het LCPS publiceert elke dag actuele cijfers met betrekking tot COVID-19, waaronder het aantal ziekenhuis- en ic-opnames en het aantal bovenregionale verplaatsingen van COVID-patiënten.

Het LCPS meldt dat op donderdag 29 oktober het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten 2.384 bedraagt. Daarvan liggen 553 patiënten op de ic. Het aantal nieuwe COVID-opnames bedraagt 269 in de kliniek en 47 op de ic. In de afgelopen 24 uur zijn er 35 verplaatsingen geweest tussen de regio’s, waarvan 4 ic-patiënten.

Bekijk de laatste cijfers van het LCPS.
Bekijk het document ‘Selectie van IC-patiënten voor transport’.

De komende weken deelt de LCPS de selectiecriteria voor transport van klinische patiënten en vervoerscriteria voor het MICU transport. Het LCPS organiseert te zijner tijd een digitale Q&A waarin zij prangende vragen over hun processen beantwoorden.