Actuele cijfers COVID-19

Het RIVM en het LCPS publiceren actuele cijfers met betrekking tot COVID-19, waaronder het aantal ziekenhuis- en ic-opnames en het aantal bovenregionale verplaatsingen van COVID-patiënten.

Het LCPS meldt dat op 27 oktober het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten 2358 bedraagt, waarvan 529 patiënten op de ic liggen. Het aantal nieuwe COVID-opnames bedraagt 311 in de kliniek en 53 op de ic. Daarnaast meldt het LCPS dat er afgelopen week 219 COVID-patiënten zijn verplaatst, waarvan 37 ic-patiënten. Twee patiënten zijn opgenomen op een ic in Duitsland. In de afgelopen 24 uur zijn er 30 verplaatsingen geweest tussen de regio’s, waarvan 6 ic-patiënten.

Bekijk de laatste cijfers van het LCPS

Het RIVM publiceert overzichten met de epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland. Zo ook de spreiding van in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten per provincie en het aantal besmettingen. Op 27 oktober meldt het RIVM dat de afgelopen week het aantal meldingen van COVID-19, het aantal patiënten in de ziekenhuizen en het aantal intensive care-opnames verder steeg. Wel nam het aantal nieuwe meldingen opnieuw minder snel toe dan de week hiervoor.
In de afgelopen week zijn 67.542 nieuwe meldingen van COVID-19 ontvangen, een stijging van bijna 12.000 (22%) ten opzichte van de week daarvoor, toen was het 27%. Het verschil tussen het aantal meldingen in jongere en oudere leeftijdsgroepen is deze week weer kleiner geworden.

Bekijk de laatste cijfers van het RIVM