Aangepast behandeladvies IL6-remmers door tussentijdse levering sarilumab

Vanaf woensdag 24 november is er een tussentijdse levering van sarilumab beschikbaar. Daarom geldt vanaf woensdag een aangepast behandeladvies voor de behandeling van COVID-19 patiënten en voor patiënten met reuma. Met dit behandeladvies wordt zo goed mogelijk invulling gegeven aan het beschikbaar houden van IL6-remmers voor alle patiënten. Op dit moment is er een nijpend tekort aan IL6-remmers (tocilizumab en sarilumab). Zowel wereldwijd als in Nederland. Deze geneesmiddelen worden ingezet bij de behandeling van patiënten met reumatoïde artritis, maar ook voor patiënten met COVID-19 en kanker.

Aangepast behandeladvies

Voor de behandeling van COVID-19 patiënten betekent dit dat alle ziekenhuizen vanaf 24 november overgaan op sarilumab intraveneus (infuus). Voor reumapatiënten worden voorbereidingen getroffen voor het omzetten van de behandeling van tocilizumab intraveneus naar tocilizumab subcutaan (injectie). Daarnaast wordt in een beperkt aantal ziekenhuizen aan ziekenhuisapothekers gevraagd om tocilizumab intraveneus te reserveren voor patiënten die een car-t cel behandeling ondergaan (vorm van immuuntherapie met eigen witte bloedcellen) én voor kinderen met reumatische aandoeningen. Hierbij gaat het in beide gevallen om een kleine groep patiënten voor wie geen alternatieve behandeling beschikbaar is.

Lees de volledige alert van het LCG