Aangepast advies toepassing monoklonale antistoffen

Op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten is de Leidraad Medicamenteuze behandeling voor patiënten met COVID-19 geactualiseerd. De wijzigingen hebben betrekking op de toepassing van monoklonale antistoffen bij de omikron-variant. 

Momenteel worden monoklonale antistoffen (casirivimab/imdevimab) ingezet bij de behandeling van COVID-19. Uit data blijkt dat de omikron-virusvariant een zeer sterk verminderde gevoeligheid laat zien voor verschillende monoklonale antistoffen, waaronder casirivimab plus imdevimab (merknaam Ronapreve, ook bekend als REGEN-COV). Hierdoor is er bij infectie met de omikron-variant geen klinisch effect meer te verwachten van de behandeling met een combinatie van deze middelen. Het advies ten aanzien van behandeling met monoklonale antistoffen is daarom aangepast.  

Indien in een ziekenhuis en/of regio meer dan 50% van de infecties veroorzaakt wordt door de omikron-variant, wordt behandeling van antistof-negatieve patiënten met casirivimab plus imdevimab niet meer aanbevolen. 

De SWAB heeft deze leidraad ontwikkeld in samenwerking met het Centrum Infectieziektebestrijding (CIB), het Expertiseteam COVID-19 Behandeling, het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten en de wetenschappelijke verenigingen van de ziekenhuisapothekers (NVZA), artsen-microbioloog (NVMM), internisten (NIV/NVVI), intensivisten (NVIC), kinderartsen (NVK) en longartsen (NVALT).   
Bekijk de leidraad