Aandacht voor patiëntveiligheid mag nooit verslappen

De ziekenhuizen (NVZ en NFU), de verpleegkundigen (V&VN) en de medisch specialisten (OMS) vinden het van groot belang structureel aandacht te blijven besteden aan patiëntveiligheid. Maandag 18 november 2013 verschijnen de definitieve resultaten van het derde onderzoek van NIVEL/EMGO over de potentieel vermijdbare schade en sterfte in de Nederlandse ziekenhuizen: een goed voorbeeld van transparantie in de ziekenhuiszorg.

In opmaat naar de Nationale Week van de patiëntveiligheid (18 november tot 22 november) geeft een aantal gezaghebbende betrokkenen bij het onderwerp patiëntveiligheid in interviews aan wat zij de afgelopen tien jaar hebben zien veranderen. De afgelopen vijf jaar werkten zorgprofessionals en bestuurders in 93 Nederlandse ziekenhuizen hard om met behulp van het VMS Veiligheidsprogramma en de invoering van tien thema’s de veiligheid voor patiënten te verbeteren. Daaraan vooraf ging een aantal andere verbeterprogramma’s.

Interviews

Het interview met Frans Kingma, lid van de Cliëntenraad Academische Ziekenhuizen en patiënt, is het vierde in een reeks artikelen. Kingma constateert dat er veel meer aandacht is gekomen voor veiligheid: “De gekozen richting is goed, maar de patiënt is ongeduldig. Zorgverleners zouden in mijn ogen nog ongeduldiger moeten zijn.”

Netwerk Medisch Specialisten Patiëntveiligheid

Om de aandacht voor patiëntveiligheid verder te verankeren, heeft de Orde van Medisch Specialisten begin dit jaar een Netwerk Medisch Specialisten Patiëntveiligheid opgezet. Dit netwerk bestaat uit artsen die in ziekenhuizen het eerste aanspreekpunt zijn voor alles rondom patiëntveiligheid. Inmiddels zijn 89 medisch specialisten uit 65 ziekenhuizen bij het netwerk aangesloten. Via het landelijke netwerk kunnen medisch specialisten elkaar snel en makkelijk informeren en alarmeren bij (dreigende) missers in de zorg. Met als doel nog betere zorg voor de patiënt, leren van fouten en daardoor het voorkomen van fouten.

Kwaliteitscongres

Tijdens het Kwaliteitscongres in Utrecht (woensdag 30 oktober) geeft een aantal artsen uit het netwerk patiëntveiligheid een inspiratiesessie over patiëntveiligheid. In een korte presentatie nemen zij de deelnemers mee in een concreet resultaat dat zij in hun eigen ziekenhuis hebben bereikt op het gebied van patiëntveiligheid. Daarnaast is er in een andere sessie op het congres ook aandacht voor het verbeteren van de dienstoverdracht in ziekenhuizen.