49 aanbevelingen agenda ZE&GG geïmplementeerd

49 aanbevelingen van de implementatieagenda van het programma Zorgevaluatie & Gepast gebruik (ZE&GG) zijn de afgelopen tijd geïmplementeerd in de praktijk. Twaalf daarvan hebben betrekking op de medisch-specialistische zorg. De implementatieagenda heeft als doel om belangrijke en sterke aanbevelingen bijvoorbeeld uit richtlijnen of verstandige keuzes sneller naar de praktijk te brengen. Het is een dynamische agenda: onderwerpen die landelijk geïmplementeerd zijn worden van de agenda gehaald en er worden telkens nieuwe onderwerpen toegevoegd. 

Kwaliteitscyclus

De implementatieagenda ondersteunt de laatste stap in de kwaliteitscyclus: de implementatie van aanbevelingen in de praktijk. Deze cyclus begint met het bepalen van de belangrijkste kennisvragen: wat willen we weten? Deze kennishiaten worden onderzocht in en de resultaten worden in richtlijnen verwerkt. Soms heeft de implementatie van nieuwe aanbevelingen in de praktijk een impuls nodig, bijvoorbeeld als er organisatorische of financiële knelpunten zijn. De implementatieagenda draagt eraan bij dat de belangrijkste nieuwe kennis over passende zorg sneller zijn weg vindt naar de praktijk. Alle partijen binnen ZE&GG hebben zich aan deze onderwerpen gecommitteerd en spannen zich maximaal in om knelpunten snel op te lossen. 

De volgende medisch-specialistische aanbevelingen zijn geïmplementeerd en daarom van de implementatieagenda verwijderd: 

Cardiologie

 • Verricht geen aanvullend diagnostisch cardiologisch onderzoek bij patiënten die een normaal inspanningsvermogen hebben en een operatie moeten ondergaan waarbij de kans op complicaties klein is. Lees meer
 • Patiënten bij wie invasieve behandeling wordt overwogen, gebruiken behalve een bloedplaatjesaggregatieremmer en een lipidenverlagend middel ook minimaal 1 anti-ischemisch medicament. Lees meer

Cardiologie/interne geneeskunde

 • Gebruik LDL-C of non-HDL-C voor het monitoren van het effect van cholesterolverlagende behandeling, waarbij een LDL-C van 1,8 en 2,6 mmol/l correspondeert met een non-HDL-C van 2,6 en 3,4 mmol/l. Lees meer

Dermatologie

 • Aanbevelingen voor behandeling superficieel basaalcelcarcinoom in relatie tot compliance voor thuisbehandeling. Lees meer
 • Voorkom strenge diëten bij galbulten. Lees meer

Heelkunde

 • Week een acute wond niet in een badje met reinigingsmiddel. Lees meer
 • Stuur een patiënt met een acute wond nooit zonder leefregels naar huis. Lees meer

Heelkunde/MDL

 • Purulente peritonitis door diverticulitis: overweeg laparoscopische lavage te verrichten als alternatief voor een sigmoïdresectie. Lees meer

Interne geneeskunde

 • Geneesmiddelen worden in principe voorgeschreven op stofnaam. Lees meer

Klinische chemie

 • Gebruik tumormarkers niet voor het screenen naar kankersoorten. Lees meer

Neurologie

 • Vraag geen beeldvorming aan in de eerste 6 weken van een lumboradiculair syndroom, tenzij er sprake is van alarmsymptomen. Lees meer

Oncologie

 • Aanbevelingen voor toepassing van tastuzumab en taxanen in de behandeling van gemetastaseerd borstkanker. Lees meer


Bekijk de Implementatieagenda
Lees meer over het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG)