In 2015 vrij beroep mogelijk: medisch specialist aan zet!

In het zorgakkoord van juli 2013 is overeengekomen dat ziekenhuizen en medisch specialisten ook per 2015 een vrije keuze moeten houden voor vrij beroep of dienstverband. Daarop volgend hebben NVZ en OMS uitgebreide besprekingen gevoerd met het ministerie van Financiën om de mogelijkheden voor behoud van vrij beroep te verkennen bij invoering van integrale bekostiging en het vervallen van zelfstandig declaratierecht per 2015. Het resultaat van deze besprekingen staat in de brief van NVZ en OMS aan het ministerie van Financiën. Deze brief en de reactie van Financiën hierop bevestigen dat vrij beroep vanaf 2015 binnen een aantal organisatiemodellen mogelijk is. De afspraak in het zorgakkoord wordt dus verwezenlijkt.

Keuzevrijheid

Het behoud van keuzevrijheid voor vrij beroep of dienstverband betekent niet dat het vrij beroep blijft zoals het nu is. De organisatiemodellen waarbinnen vrij beroep per 2015 mogelijk is, vragen een grote verandering die de medisch specialist het komende jaar lokaal - binnen het collectief, met de raad van bestuur én individueel – moet realiseren. Niets doen is geen optie. De medisch specialist kiest of voor een nieuw organisatiemodel of voor vrijwillige overstap van vrij beroep naar dienstverband. OMS en NVZ zullen het voortouw nemen om hun leden hier goed op voor te bereiden.

Gelijkgerichtheid

De OMS beschouwt het behoud van de vrije keuze voor vrij beroep of dienstverband en de organisatiemodellen waarbinnen vrij beroep mogelijk is, als cruciaal voor het gelijkrichten van belangen van medisch specialisten en ziekenhuizen. Meer gelijke belangen tussen medisch specialisten en ziekenhuizen is goed voor de doelmatigheid en financiële continuïteit van een ziekenhuis en houdt daarmee de zorg voor patiënten toegankelijk. De komst van integrale tarieven moeten verdere gelijkgerichtheid van belangen ondersteunen.