20 juni 2013- Symposium Witte Boek deel V 'Modellen 2015'

Hoe organiseert u zich als medisch specialisten in de aanloop naar integrale bekostiging per 2015? Welke vorm van positionering kiest u en wat gebeurt er met het fiscaal ondernemerschap?

Deze vragen staan op 20 juni centraal tijdens het Symposium ‘Modellen 2015’ waar de OMS in het verlengde van de Positioneringsnota – het Witte Boek deel V presenteert.

Het Witte Boek deel V brengt diverse modellen in kaart voor (her-)positionering van de medisch specialist. Daarbij gaat het om verschillende participatie- en organisatievormen en concrete handvatten om hiermee lokaal aan de slag te kunnen.

De aftrap voor het uitwerken van modellen 2015 gaf de OMS dit voorjaar door het organiseren van zes regiobijeenkomsten met bestuurders van medische staven en collectieven. Vervolgens zijn gesprekken gevoerd met veldpartijen en adviesbureaus en is gebruik gemaakt van de expertise van LOGEX. Modellen zijn voorgelegd in werkgroepbijeenkomsten met medisch specialisten en ziekenhuisbestuurders en tot slot juridisch en fiscaal getoetst.

Het Witte Boek geeft waar mogelijk inzicht in de consequenties van modellen voor het (fiscaal) ondernemerschap van de vrij beroepsbeoefenaar. Een volledig advies hierover kan de OMS echter pas geven als bekend is hoe integrale bekostiging per 2015 wordt ingericht. De OMS brengt hiertoe in het najaar een Addendum uit bij het Witte Boek. Nu richt de OMS zich vooral op beleidsontwikkeling door VWS en de NZa en benadrukt daarbij dat integrale bekostiging de keuzevrijheid voor dienstverband of vrij beroep niet mag belemmeren.

Voor wie: voor leden en niet-leden, OMS leden krijgen voorrang

Wanneer: donderdag 20 juni 2013, voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering

Locatie: Domus Medica, Utrecht

Tijd: Ontvangst vanaf 16:30 uur, start om 17:00 uur, informele afsluiting met hapje en drankje van 18:30 uur tot 19:15 uur

Inschrijven: online via het aanmeldformulier voor symposium en/of ALV.