Nevenwerkzaamheden bestuursleden Federatie Medisch Specialisten

 

Piet-Hein Buiting

 1. Docent en programmaleider bij het Centrum voor Zorgbestuur, Erasmus School of Health Policy & Management, Erasmus Universiteit Rotterdam
 2. Programmaleider van het Stolte Advanced Programme, Tranzo, Tilburg University
 3. Docent bij de Academie voor Medisch Specialisten

 

Karel Hulsewé

 1. Chirurg, Zuyderland Medisch Centrum
 2. Lid Raad van Toezicht Stichting Oktober
   

Hein Brackel

 1. Kinderarts-pulmonoloog, Catharina ziekenhuis Eindhoven
 2. Voorzitter COC Catharina ziekenhuis
 3. Bestuurslid Stichting BOLS
   

Selma Tromp

 1. Neuroloog, LUMC, Leiden
 2. Lid Raad van Toezicht, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis Tilburg 
   

Jelle Ruurda

 1. Chirurg, UMC Utrecht
 2. Adviseursfuncties via UMC Utrecht voor Ethicon, Medtronic en Intuitive Surgical
 3. Lid commissie Wetenschap & Innovatie NVvH
 4. Lid tumorwerkgroep upper gI regionaal oncologie netwerk Midden-Nederland 
 5. Lid toelatingscommissie ZonMw programma Topspecialistische Zorg en Onderzoek (TZO)
   

Iris Verberk-Jonkers

 1. Internist-nefroloog, Maasstad Ziekenhuis Rotterdam
 2. CMIO Maasstad Ziekenhuis Rotterdam
 3. Lid bestuur VMS Maasstad Ziekenhuis Rotterdam

De bestuursleden hebben de 'Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling' ingevuld. Deze kan op verzoek worden ingezien. U kunt dit verzoek sturen naar b.moolhuijsen@demedischspecialist.nl