MMV-congres 2021: Workshopronde 3

In een workshop ga je actief aan de slag met een relevant thema uit de praktijk. Hiervoor worden verschillende werkvormen ingezet. Na afloop ben je een aantal concrete vaardigheden rijker waarmee je in de eigen praktijk aan de slag kunt. De symposia zijn gericht op verdieping van een actueel thema. Na korte toelichting of uitleg op het onderwerp ligt de nadruk op uitwisseling van informatie tussen de sprekers en deelnemers. Na afloop hebben zowel de sprekers als jij nieuwe inzichten opgedaan.

Naar het volledige online programma

Overzicht workshops ronde 3

Symposium En DOOr! Discipline-overstijgend onderwijs voor aios 2.0

Discipline overstijgend onderwijs (DOO) is goed ingeburgerd in de medische vervolgopleidingen. We organiseren het, geven het of volgen het bijna allemaal. Het veranderende zorglandschap, de ontwikkelingen rondom online onderwijs, maar ook de toename van regionaal opleiden maken dat het DOO moet meeveranderen. In dit symposium maak je kennis met nieuwe inzichten rondom DOO en met nieuwe vormen van DOO. Aansluitend willen we aan de hand van prikkelende stellingen met je in gesprek gaan over jouw ideeën met betrekking tot het ‘ideale’ DOO voor de aios 2.0.


Symposium Opleiden het moet anders

Waartoe leiden we op? Wat is ons beeld van een medisch specialist? Op dit moment is er geen generiek beroepsprofiel voor de medisch specialist. De werkgroep Opleidingsstructuur van het project Opleiden 2025 werkte aan een contourennota. Hiermee is een stip op de horizon gezet, die de komende jaren verder zal worden uitgewerkt. In dit symposium wordt de stip op de horizon toegelicht en gaan we op interactieve wijze in gesprek over de aanpassingen in de medisch-specialistische vervolgopleidingen die nodig zijn om op toekomstige ontwikkelingen in te kunnen spelen.


Symposium Zorgevaluatie: op weg naar de best bewezen zorg

Elke medisch specialist wil samen met de patiënt komen tot de beste zorg voor hem of haar. Door de zorg die we leveren continu te evalueren, kunnen we steeds beter bewijzen welke zorg voor welke patiënt het beste is. Daardoor onderbouwen we de geleverde zorg ook steeds beter. En als gevolg wordt de zorg duurzamer en houdbaar voor de toekomst. In dit symposium gaan we met elkaar in gesprek over wat zorgevaluatie betekent voor de praktijk van de toekomst èn voor de opleiding tot medisch specialist. Vragen die daarbij horen zijn: Wat kunnen we leren van elkaar? Hoe zorgen we dat we leren van iedere patiënt? Wordt iedere medisch specialist in de toekomst een onderzoeker? En hoe zorgen we ervoor dat nieuwe kennis snel zijn weg vindt naar de praktijk, zodat gepaste zorg wordt geleverd?


Workshop Aan de slag met educatieve escape-spellen

Een educatief escape-spel maakt leren leuk. Deelnemers lossen door samen te werken puzzels op om uiteindelijk de eindcode te kraken. Het spelen van een educatief escape-spel is zowel digitaal, fysiek als in een combinatie van beiden toepasbaar. De directe koppeling van leerdoelen aan puzzels maakt het spel leerzaam. Tijdens deze workshop spelen de deelnemers een spel. Daarna wordt dieper ingegaan op het ontwikkelen van eigen een spel en de toepassingsmogelijkheden in de opleiding. Ervaar dat je ook op afstand samen met plezier kunt leren. Speel je mee? (Herhaling van sessie 2020)


Workshop Compassievol medisch leiderschap

‘Compassion is not an easy option, because if you really listen en look carefully, you also hear and see things you rather not hear or see.’ Zeker in complexe tijden als deze wordt van medisch leiders gevraagd hoofd en hart te verbinden bij alle stappen die genomen worden; of dat nou de aansturing van een team, van een zorgorganisatie of van een ziekenhuis betreft. Compassievol medisch leiderschap blijkt één van de meest fundamentele factoren om een cultuur te creëren waar innovatie ruimte krijgt en waar de mensen die de hoogwaardige zorg moeten leveren zelf gezond en veerkrachtig zijn. Barbara Doeleman-van Veldhoven van BFC Compassionate Care & Mindful Medicine concentreert zich in deze workshop op vragen zoals: wat is er bekend vanuit wetenschappelijk oogpunt op dit gebied? En hoe kan jij compassie ontwikkelen en integreren in jouw leiderschapsstijl?


Workshop Fit for the future: als Disney jouw les zou overnemen…

De wereld van morgen komt steeds dichterbij. Hoe ziet die eruit? Hoe zorg je ervoor dat je medewerkers klaar zijn voor deze toekomst? En wat betekent dit voor ons onderwijs? In deze workshop neemt Miriam Boer je mee in de transities die nodig zijn. Ontdek hoe jij ervoor zorgt dat jouw medewerkers zich futureproof ontwikkelen. Als Walt Disney jouw les zou overnemen…. Wil jij eens wat anders met jouw onderwijsmoment? Ga mee op avontuur en maak van jouw les een leerbeleving. Na deze workshop: - weet je hoe je jouw klinische lessen ontwerpt zoals Walt Disney zou doen en welke tools daarbij helpen; - ervaar je de impact van leerprincipes; - ontdek je welke verschillende werkvormen je voor deze lessen kunt inzetten, zodat jij het leren nog leuker, effectiever en efficiënter kunt maken.


Workshop Goede zorg: hoe kijk jij er naar?

Covid-19, klimaatcrisis, gezondheidsverschillen: artsen gaan ‘op de bres’ om goede zorg te leveren, nú en in de toekomst. Cruciaal, want ook de toenemende schaarste van zorgverleners vraagt improvisatievermogen en creativiteit van ons allen. Hoe kunnen we elkaar goed verstaan om samen gewenste veranderingen te versnellen? Marleen Kraaij arts Maatschappij en Gezondheid en huisarts Marcel Kerkhoven, mede-initiatiefnemers van www.ditisgoedezorg.nl, nemen je mee in diverse dialoogvormen die je kunt inzetten om polarisatie te benutten. Na dit symposium ben je hopelijk geïnspireerd om meer te experimenteren met dialogen.


Workshop Het ochtendrapport: overdracht én onderwijs?

Dat het ochtendrapport een bijzonder inspirerend moment kan zijn behoeft geen toelichting; het is ook een ingewikkeld moment waarop meerdere belangen gewikt en gewogen moeten worden. Er is echter verrassend weinig literatuur die helpt om de perfecte overdracht te helpen ontwikkelen.
In deze workshop willen wij de wél beschikbare literatuur toelichten om vervolgens aan de hand van prikkelende stellingen via discussie te komen tot best practices en inspiratie voor de dagelijkse praktijk.


Workshop Hoe bestuur ik een OOR?

Opleiden van medisch specialisten doen we tegenwoordig niet meer alleen. Aios worden dan ook vaak in meerdere opleidingsinstellingen opgeleid. Dit gebeurt meestal, maar niet altijd, binnen één Onderwijs en Opleidings Regio (OOR). Dit vergt dat opleidingsinstellingen binnen een OOR-regio afspraken met elkaar maken over hoe ze dit zo optimaal mogelijk vorm willen gaan geven. Met andere woorden, hoe gaan we dit bestuurlijk zo goed mogelijk inrichten?Deze workshop beoogt u daar naar aanleiding van onze ervaringen in de OOR-Zuid Oost Nederland regio handvatten voor te geven.


Workshop Mount Everest 1996: een workshop over medisch leiderschap en teamwork

Medisch leiderschap is essentieel voor elke arts: daarmee neem en toon je verantwoordelijkheid over het volledige zorgproces voor en rondom de patiënt. Mount Everest 1996 is een van de bekendste cases om interactief te leren over leiderschap en teams. Het vertelt het meeslepende verhaal van twee teams die de hoogste berg ter wereld wilden beklimmen en van de tragedie waar dat toe leidde. Was deze tragedie te voorkomen geweest? Er worden herkenbare paralellen getrokken met ons dagelijks werk als arts. Het doel is inzicht te krijgen in je eigen medisch leiderschap. Voor deze workshop ga je actief in teams aan de slag met medisch leiderschap. Voorafgaand aan de workshop krijg je een voorbereidingsopdracht.


Workshop Openheid na incidenten

Patiënten en hun naasten hebben behoefte aan en recht op open en eerlijke communicatie nadat een incident of calamiteit heeft plaatsgevonden. Het moeilijke gesprek dat zorgprofessionals dan met de patiënt of diens naasten voeren, wordt een disclosuregesprek genoemd. In deze interactieve workshop leer en oefen je met communicatietechnieken die je kunt gebruiken bij een disclosuregesprek, maar die je bijvoorbeeld ook kunt toepassen bij ernstige complicaties. Zo ben je goed voorbereid en weet je hoe zo’n gesprek op de juiste wijze te voeren, terwijl je zelf wellicht geabsorbeerd bent door je eigen emoties. Het is complexer dan een regulier ‘slechtnieuwsgesprek’. Voor zorgprofessionals gaat een incident of calamiteit vaak gepaard met gevoelens van schaamte, schuld, angst voor verlies van reputatie en andere (juridische) gevolgen. Voor een patiënt en/of diens naasten is het vaak een semantische discussie: ‘fout gegaan of fout gedaan’. Het voeren van een open en eerlijk gesprek is van groot belang. Zorgprofessionals en patiënten kunnen zo het incident beter verwerken. Er is een kans op herstel van vertrouwen in de behandelaar en de kwaliteit van zorg in het algemeen. Waardoor de kans vermindert op klachten en claims. Bovendien wordt er voldaan aan wettelijke verplichtingen door openheid en transparantie te bieden.


Workshop PDCA-cyclus op orde: kwaliteitsdashboard voor opleiders en COC

Om de PDCA-cyclus (plan-do-check-act) op een eenduidige manier vorm te geven en opleiders te inspireren van elkaar te leren, heeft het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) een nieuw kwaliteitsdashboard ontwikkeld. Het doel is opleiders en de Centrale Opleidingscommissie (COC) handvatten te geven om de PDCA-cyclus op een laagdrempelige manier inzichtelijk te maken, wat winst oplevert voor zowel opleiders als COC. In deze interactieve workshop lichten we toe hoe we tot deze oplossing zijn gekomen en wordt het kwaliteitsdashboard gedemonstreerd. We horen graag jouw praktijkervaringen met de kwaliteitscyclus en feedback op het concept.


Workshop Persoonsgerichte patiëntenzorg ondersteund door shared decision making

Hoe maak je persoonsgerichte patiëntenzorg praktisch zonder alles op de kop te zetten? Hoe maak je een verdieping bij gemeenschappelijke besluitvorming? Hoe werk je volgens het toekomstperspectief van de Federatie Medisch Specialisten? In een interactief programma maak je kennis met de MedGezel, de co-assistent die een persoonsgerichte anamnese afneemt na een scholing over het gebruik van empathie. Deze co-assistent zorgt dat het consult ondersteund wordt door een persoonlijk patiëntverhaal door de rol van coach voor de patiënt aan te nemen.


Workshop Technologische innovatie opnemen in je opleiding? De tips

Wil jij als aios aan de slag met een technologische innovatie? Ben je als supervisor met een innovatieproject bezig en wil je aios hierbij betrekken? Opleiden 2025 organiseert vanuit de werkgroep Nieuwe Thema’s 2025 een workshop specifiek voor jou. Veel aandacht gaat uit naar de opstart van innovatieprojecten. Maar hoe past dit binnen je werkzaamheden als aios? Hoe haal je er iets uit voor je opleiding? En vooral ook, hoe houd je het vol? Het motiveert als je project succesvol is en je er voor je carrière ook nog iets extra’s uit kunt halen. Deze workshop richt zich op de drie onderwerpen die hieraan bijdragen, maar vaak onderbelicht blijven. Wie zijn je onzichtbare stakeholders? Hoe organiseer je bijscholing voor collega’s? En hoe profileer je jezelf met een innovatieproject? We delen tips en bruikbare modellen, maar zijn ook benieuwd naar jullie persoonlijke ervaringen. Opleiders en aios worden uitgenodigd mee te denken, casussen in te brengen en eigen tips en tricks te delen in deze workshop.

Naar het volledige online programma