MMV-congres 2021: Workshopronde 2

In een workshop ga je actief aan de slag met een relevant thema uit de praktijk. Hiervoor worden verschillende werkvormen ingezet. Na afloop ben je een aantal concrete vaardigheden rijker waarmee je in de eigen praktijk aan de slag kunt. De symposia zijn gericht op verdieping van een actueel thema. Na korte toelichting of uitleg op het onderwerp ligt de nadruk op uitwisseling van informatie tussen de sprekers en deelnemers. Na afloop hebben zowel de sprekers als jij nieuwe inzichten opgedaan.

Naar het volledige online programma

Overzicht workshops ronde 2

Symposium Beroepsmogelijkheden in tijden van schaarse vacatures

Het wordt steeds moeilijker wordt om als jonge klare medisch specialist de baan van je dromen te vinden. ‘Het veld’ zoekt op meerdere manieren naar oplossingen welke van tijdelijke aard zijn. Zoals een ‘chefs de clinique, ’een fellowship of in een ZBC. Maar aan alle drie de vormen kleven ook nadelen. Een chef de clinique verdient minder, heeft minder rechten maar dezelfde plichten; een fellow kan met dalende aantallen aios ook ingezet worden als veredelde aios en wat zijn dan je rechten; en is het echt zo dat een ZBC en een algemeen ziekenhuis samen een volledige baan kunnen verzorgen.

In dit symposium worden de voor- en nadelen van de drie mogelijkheden belicht. Er zal uitgebreid worden stilgestaan bij de noodzaak tot regelgeving bij fellowships, waarbij vanuit de orthopedie de ervaringen worden gedeeld. Na afloop moet je voor de drie mogelijkheden voor jezelf een inschatting kunnen maken of het zinvol is, of niet.


Symposium En DOOr! Discipline-overstijgend onderwijs voor aios 2.0

Discipline overstijgend onderwijs (DOO) is goed ingeburgerd in de medische vervolgopleidingen. We organiseren het, geven het of volgen het bijna allemaal. Het veranderende zorglandschap, de ontwikkelingen rondom online onderwijs, maar ook de toename van regionaal opleiden maken dat het DOO moet meeveranderen. In dit symposium maak je kennis met nieuwe inzichten rondom DOO en met nieuwe vormen van DOO.
Aansluitend willen we aan de hand van prikkelende stellingen met je in gesprek gaan over jouw ideeën met betrekking tot het ‘ideale’ DOO voor de aios 2.0.


Symposium Interprofessioneel leren in de praktijk: van MDO3+ tot samenwerkingsafdeling

Netwerkgeneeskunde vraagt om interprofessioneel samenwerken en leren. In project Opleiden 2025 van de Federatie Medisch Specialisten experimenteren we met interprofessioneel opleiden. We vergroten bestaande initiatieven uit om van te leren. Wat werkt wel en wat niet als we opleiden over grenzen heen willen organiseren?
Tijdens dit symposium presenteren we op een interactieve wijze initiatieven: van het beter benutten van een Multi Disciplinair Overleg, tot het optimaal inrichten van een hele afdeling voor interprofessioneel leren. We verbinden theorie en praktijk en gaan in gesprek over de mechanismen die gaan spelen als je interprofessioneel leren vorm wilt geven. Zo krijg je tips, waarmee je het interprofessioneel leren op de werkplek kunt vormgeven.


Symposium Money, money, money …. hoe zit dat?

Wat gebeurt er aan opleidingsactiviteiten en op welke manier wordt dit gefinancierd? In dit symposium gaat het over de beschikbaarheidsbijdrage. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geeft inzicht in de eerste opbrengsten vanuit het kostprijsonderzoek naar de medische vervolgopleiding in ziekenhuizen. De Federatie Medisch Specialisten licht toe welke activiteiten wetenschappelijke verenigingen uitvoeren met betrekking tot de medische vervolgopleidingen. En het UMC Utrecht geeft concrete voorbeelden hoe de beschikbaarheidsbijdrage dan besteed wordt.


Symposium Opleiden: brug naar een Groene OK

In september 2020 tekenden vijftien verenigingen de Green Deal Duurzame Zorg. Met de ondertekening verenigden deze partijen zich ook in het Landelijk Netwerk Groene OK. Tijdens de workshop wordt uitgelegd welke activiteiten het netwerk ontplooit, met welke doelen en wat de ambities zijn tot 2025. Ook wordt ingegaan op een aantal instrumenten die ok-professionals kunnen gebruiken om de zorg te verduurzamen, waaronder de ‘barometer Groene OK’. Landelijk Netwerk Groene OK vindt dat de verduurzaming van de zorg een centraal element moet worden in de opleiding. Hoe dit het beste zou kunnen, bespreken we met één van de aios uit het Landelijk Netwerk Groene OK.


Symposium UMCG & IGJ, resident leadership program

In 2021 hebben aios van verschillende vervolgopleidingen het resident leadership program gevolgd, een onderwijstraject van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), gericht op leiderschapsontwikkeling. Tijdens het traject stond het vormgeven en uitrollen van eigen projecten gericht op duurzame inzetbaarheid van aios centraal. In vijf opleidingsdagen zijn de aios aan de slag gegaan met projectmanagement, veranderkunde en duurzame inzetbaarheid. Hun projecten zijn tijdens de looptijd uitgerold in het UMCG. In 2022 zal deze pilot een vervolg krijgen.


Symposium Zorgevaluatie: op weg naar de best bewezen zorg

Elke medisch specialist wil samen met de patiënt komen tot de beste zorg voor hem of haar. Door de zorg die we leveren continu te evalueren, kunnen we steeds beter bewijzen welke zorg voor welke patiënt het beste is. Daardoor onderbouwen we de geleverde zorg ook steeds beter. En als gevolg wordt de zorg duurzamer en houdbaar voor de toekomst.
In dit symposium gaan we met elkaar in gesprek over wat zorgevaluatie betekent voor de praktijk van de toekomst èn voor de opleiding tot medisch specialist. Vragen die daarbij horen zijn: Wat kunnen we leren van elkaar? Hoe zorgen we dat we leren van iedere patiënt? Wordt iedere medisch specialist in de toekomst een onderzoeker? En hoe zorgen we ervoor dat nieuwe kennis snel zijn weg vindt naar de praktijk, zodat gepaste zorg wordt geleverd?


Workshop Aan de slag met educatieve escape-spellen

Een educatief escape-spel maakt leren leuk. Deelnemers lossen door samen te werken puzzels op om uiteindelijk de eindcode te kraken.
Het spelen van een educatief escape-spel is zowel digitaal, fysiek als in een combinatie van beiden toepasbaar.
De directe koppeling van leerdoelen aan puzzels maakt het spel leerzaam. Tijdens deze workshop spelen de deelnemers een spel. Daarna wordt dieper ingegaan op het ontwikkelen van eigen een spel en de toepassingsmogelijkheden in de opleiding. Ervaar dat je ook op afstand samen met plezier kunt leren. Speel je mee? (Herhaling van sessie 2020)


Workshop Diversiteit en inclusiviteit in de specialistenopleiding

In deze workshop verkennen we met de deelnemers in hoeverre jouw organisatie aandacht heeft voor diversiteit en inclusiviteit en proberen we samen met gezamenlijk verbeteringen voor jouw organisatie te bedenken. Je leert immers van iemand met een andere achtergrond soms meer dan van iemand met meer ervaring. We denken na over de diversiteit van jouw arbeids- en patiëntenpopulatie. Hoe we omgaan met diversiteit bij sollicitaties en hoe meer diversiteit kan leiden tot betere zorg. Op deze manier leren we, als aios en opleiders, van elkaar en komen we tot een meer diverse en inclusieve organisatie en opleiding.


Workshop Effectief samenwerken op basis van compassie

Hoe kan het dat sommige teams in de zorg excelleren, terwijl andere teams achterblijven op het gebied van samen leren en innoveren? In hoeverre kan het individu (jij) daar invloed op uitoefenen? Deze workshop, begeleidt door Barbara Doeleman-van Veldhoven van BFC Compassionate Care & Mindful Medicine, richt zich op welke rol vaardigheden als compassie en mindfulness spelen in een effectieve samenwerking. En hoe kunnen deze vaardigheden verder ontwikkeld worden? Hoe bouw je aan wederzijds vertrouwen waarin je elkaar ook heldere feedback kan geven? Tijdens de workshop zullen presentatie, oefeningen en het uitwisselen van ervaringen worden afgewisseld.


Workshop Goede zorg: hoe kijk jij er naar?

Covid-19, klimaatcrisis, gezondheidsverschillen: artsen gaan ‘op de bres’ om goede zorg te leveren, nú en in de toekomst. Cruciaal, want ook de toenemende schaarste van zorgverleners vraagt improvisatievermogen en creativiteit van ons allen. Hoe kunnen we elkaar goed verstaan om samen gewenste veranderingen te versnellen?
Marleen Kraaij arts Maatschappij en Gezondheid en huisarts Marcel Kerkhoven, mede-initiatiefnemers van www.ditisgoedezorg.nl, nemen je mee in diverse dialoogvormen die je kunt inzetten om polarisatie te benutten.
Na dit symposium ben je hopelijk geïnspireerd om meer te experimenteren met dialogen.


Workshop Het ochtendrapport: overdracht én onderwijs?!

Dat het ochtendrapport een bijzonder inspirerend moment kan zijn behoeft geen toelichting; het is ook een ingewikkeld moment waarop meerdere belangen gewikt en gewogen moeten worden. Er is echter verrassend weinig literatuur die helpt om de perfecte overdracht te helpen ontwikkelen.
In deze workshop willen wij de wél beschikbare literatuur toelichten om vervolgens aan de hand van prikkelende stellingen via discussie te komen tot best practices en inspiratie voor de dagelijkse praktijk.


Workshop Innoveren kun je leren!

Waarom is innovatie noodzakelijk? Waarom nu en in de toekomst? En hoe heb jij hier invloed op?
Aan de hand van praktijkvoorbeelden gaan we plenair en in kleine werkgroepen het gesprek aan over onze eigen dagelijkse praktijk: wat is er al goed geregeld, waar loop je tegen aan, welke innovaties zie je als verbetering hiervan en welke concrete stappen kun je zetten om je ideeën te realiseren?
De hieruit voortvloeiende innovatieve ideeën worden aan het einde van de workshop gedeeld ter kennisgeving en ter verdere inspiratie.
Hoe ga jij morgen je werkomgeving verbeteren?


Workshop Intraprofessioneel leren samenwerken: één plaatje zegt meer dan 1.000 woorden

Intraprofessioneel samenwerken is de sleutel tot netwerkgeneeskunde. Dit vraagt om aanvullende competenties van artsen. Door aanpassingen in de opleiding kunnen aios tijdens werkplek-leren klaargestoomd worden voor netwerkgeneeskunde. In deze workshop duiken we in een evidence-based module met diverse interventies om effectief Transmuraal Intraprofessioneel te Leren Samenwerken (TILS). Deze module is door het Radboudumc ontwikkeld en wetenschappelijk geëvalueerd. De sprekers lichten toe hoe de interventies worden ingezet, waarbij één interventie uitgebreid zal worden besproken en ervaren door de deelnemers: één plaatje zegt meer dan 1.000 woorden.


Workshop Is samen beslissen de norm in 2025?

Samen beslissen de norm in elke spreekkamer en onderdeel van elke medische vervolgopleiding, het lijkt nog vrij ver weg. In deze workshop bespreken we hoe dit komt en wat we daaraan kunnen doen. Deelnemers ervaren in hoeverre hun eigen handelen verschilt met het model van samen beslissen, en waarom dat relevant is. We bespreken effecten van samen beslissen voor patiënten en artsen aan de hand van onderzoeksgegevens en praktijkervaringen. We eindigen met tips hoe aios en medisch specialisten de belangrijke en comlexe vaardigheden van samen beslissen beter in de opleiding kunnen verwerken.


Workshop Mount Everest 1996: een workshop over medisch leiderschap en teamwork

Medisch leiderschap is essentieel voor elke arts: daarmee neem en toon je verantwoordelijkheid over het volledige zorgproces voor en rondom de patiënt. Mount Everest 1996 is een van de bekendste cases om interactief te leren over leiderschap en teams. Het vertelt het meeslepende verhaal van twee teams die de hoogste berg ter wereld wilden beklimmen en van de tragedie waar dat toe leidde. Was deze tragedie te voorkomen geweest? Er worden herkenbare paralellen getrokken met ons dagelijks werk als arts. Het doel is inzicht te krijgen in je eigen medisch leiderschap. Voor deze workshop ga je actief in teams aan de slag met medisch leiderschap. Voorafgaand aan de workshop krijg je een voorbereidingsopdracht.


Workshop Openheid na incidenten

Patiënten en hun naasten hebben behoefte aan en recht op open en eerlijke communicatie nadat een incident of calamiteit heeft plaatsgevonden. Het moeilijke gesprek dat zorgprofessionals dan met de patiënt of diens naasten voeren, wordt een disclosuregesprek genoemd.
In deze interactieve workshop leer en oefen je met communicatietechnieken die je kunt gebruiken bij een disclosuregesprek, maar die je bijvoorbeeld ook kunt toepassen bij ernstige complicaties. Zo ben je goed voorbereid en weet je hoe zo’n gesprek op de juiste wijze te voeren, terwijl je zelf wellicht geabsorbeerd bent door je eigen emoties.
Het is complexer dan een regulier ‘slechtnieuwsgesprek’. Voor zorgprofessionals gaat een incident of calamiteit vaak gepaard met gevoelens van schaamte, schuld, angst voor verlies van reputatie en andere (juridische) gevolgen. Voor een patiënt en/of diens naasten is het vaak een semantische discussie: ‘fout gegaan of fout gedaan’.
Het voeren van een open en eerlijk gesprek is van groot belang. Zorgprofessionals en patiënten kunnen zo het incident beter verwerken. Er is een kans op herstel van vertrouwen in de behandelaar en de kwaliteit van zorg in het algemeen. Waardoor de kans vermindert op klachten en claims. Bovendien wordt er voldaan aan wettelijke verplichtingen door openheid en transparantie te bieden.


Workshop PDCA-cyclus op orde: kwaliteitsdashboard voor opleiders en COC

Om de PDCA-cyclus (plan-do-check-act) op een eenduidige manier vorm te geven en opleiders te inspireren van elkaar te leren, heeft het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) een nieuw kwaliteitsdashboard ontwikkeld. Het doel is opleiders en de Centrale Opleidingscommissie (COC) handvatten te geven om de PDCA-cyclus op een laagdrempelige manier inzichtelijk te maken, wat winst oplevert voor zowel opleiders als COC.
In deze interactieve workshop lichten we toe hoe we tot deze oplossing zijn gekomen en wordt het kwaliteitsdashboard gedemonstreerd. We horen graag jouw praktijkervaringen met de kwaliteitscyclus en feedback op het concept.


Workshop Persoonsgerichte patiëntenzorg ondersteund door shared decision making

Hoe maak je persoonsgerichte patiëntenzorg praktisch zonder alles op de kop te zetten? Hoe maak je een verdieping bij gemeenschappelijke besluitvorming? Hoe werk je volgens het toekomstperspectief van de Federatie Medisch Specialisten? In een interactief programma maak je kennis met de MedGezel, de co-assistent die een persoonsgerichte anamnese afneemt na een scholing over het gebruik van empathie. Deze co-assistent zorgt dat het consult ondersteund wordt door een persoonlijk patiëntverhaal door de rol van coach voor de patiënt aan te nemen.


Workshop Technologische innovatie opnemen in je opleiding? De tips

Wil jij als aios aan de slag met een technologische innovatie? Ben je als supervisor met een innovatieproject bezig en wil je aios hierbij betrekken? Opleiden 2025 organiseert vanuit de werkgroep Nieuwe Thema’s 2025 een workshop specifiek voor jou.
Veel aandacht gaat uit naar de opstart van innovatieprojecten. Maar hoe past dit binnen je werkzaamheden als aios? Hoe haal je er iets uit voor je opleiding? En vooral ook, hoe houd je het vol? Het motiveert als je project succesvol is en je er voor je carrière ook nog iets extra’s uit kunt halen.
Deze workshop richt zich op de drie onderwerpen die hieraan bijdragen, maar vaak onderbelicht blijven. Wie zijn je onzichtbare stakeholders? Hoe organiseer je bijscholing voor collega’s? En hoe profileer je jezelf met een innovatieproject?
We delen tips en bruikbare modellen, maar zijn ook benieuwd naar jullie persoonlijke ervaringen. Opleiders en aios worden uitgenodigd mee te denken, casussen in te brengen en eigen tips en tricks te delen in deze workshop.


Workshop Wat voor dokter wil ik zijn?

In samenwerking met het leerhuis van het OLVG ontwikkelden internist-infectioloog Willem Blok en psycholoog en coach Marco Philipoom recent de training: ‘Wat voor dokter wil ik zijn?’ voor a(n)ios.
De training geeft een holistische kijk op zinvol en bevlogen dokteren en reikt ‘denkgereedschap’ om leiding te nemen over je eigen professionele ontwikkeling.
Voor het eigen maken van je regierol in een complexe en veeleisende zorgomgeving én om een gezond en gelukkig mens te blijven, is het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap van groot belang. Aandacht hiervoor tijdens de opleiding is cruciaal.
Door het volgen van deze workshop tijdens het MMV-congres krijg je een inkijkje in de opzet van de training door zelf reflectieve en interactieve onderdelen te doorlopen.
 

Naar het volledige online programma