Zelfscan technologische innovatie

Technologische innovatie en e-health vormen onderdeel van de dagelijkse praktijk van de medisch specialist. Als arts zet je je kennis en vaardigheden in om de beste zorg voor de patiënt te leveren. Het basisniveau dat je hiervoor nodig hebt, is uitgewerkt in een competentieset. 

Door de vragen in deze zelfscan te beantwoorden, breng je in kaart in hoeverre je de basiscompetenties voor technologische innovatie uit deze competentieset al in praktijk brengt en welke kennis en vaardigheden je nog verder kunt ontwikkelen. 

Aan het einde van de zelfscan worden je scores weergegeven in een spindiagram. De uitslag kan behulpzaam zijn bij je keuzes voor verdere ontwikkeling.