Integratie in de opleiding

Hoe integreer je innovatie en e-health in je opleiding? Volg het stappenplan, per stap staat weergegeven hoe je deze kunt uitvoeren en welke tools en documenten je daarbij kunnen helpen.

Stap 1: Bepaal het onderwerp

Hoe kun je dat doen? 

Stel vast wat je interesse heeft:

 • Ligt er een dergelijk vraagstuk in jouw werkomgeving?  
 • Kun jij geheel of gedeeltelijk een bijdrage leveren aan een oplossing? 
 • Gebruik de Verwonder en Verbetermethode

Wat kan helpen?

Bekijk voorbeeldprojecten om je eigen interesse te bepalen en leer van anderen. Klik op één van onderstaande links:

Verdiep je in de Verwonder en Verbetermethode, klik op de link: Verwonder en Verbetermethode

Laat je inspireren door bestaande innovatieprojecten. Klik op één van onderstaande links:  

Lees meer over lopende innovatie en e-health projecten. Klik op één van onderstaande links:

Stap 2: Formuleer de opdracht en de opbrengst voor je activiteit/project

Hoe kun je dat doen? 

 • Formuleer het doel van je project/activiteit
 • Beschrijf de opbrengst

Wat kan helpen?

Formuleer concrete, haalbare projectdoelen volgens de SMART-methode. Klik op één van onderstaande links: 

Stap 3: Toon de relevantie aan voor je vakgebied, je opleiding en je eigen ontwikkeling

Hoe kun je dat doen?

Relateer de activiteit aan doelen uit het (landelijk, regionaal, lokaal, individueel) opleidingsplan. 

 • Aan welke opleidingsdoelen, thema’s of EPA’s werk je met deze activiteit?  
 • Past de activiteit bij bestaande opleidingsdoelen en/of wordt het je persoonlijke profilering? 
 • Wat draagt deze activiteit bij aan jouw ontwikkeling?

Wat kan helpen?

Koppel je project aan je individuele opleidingsplan en -schema. Klik op één van onderstaande links: 

Bekijk praktische handvatten voor individuele profilering. Klik op één van onderstaande links: 

Stap 4: Stel je ontwikkeldoelen vast

Hoe kun je dat doen?

 • Beschrijf je ambitie: wat wil je doen, waarom ben je enthousiast en wat moet je daarvoor in huis hebben aan kennis en vaardigheden? 
 • Formuleer je ontwikkeldoelen in je individueel opleidingsplan.  

Wat kan helpen?

Formuleer concrete ontwikkeldoelen en ambities. Klik op één van onderstaande links: 

Bekijk competenties op het gebied van technologische innovaties. Klik op één van onderstaande links: 

Stap 5: Creëer draagvlak

Hoe kun je dat doen?

 • Breng in kaart welke (meer)waarde deze activiteit kan hebben voor jezelf, je vakgroep, je opleider en de kliniek waar je werkt.  
 • Zorg zo mogelijk voor een win-win situatie: jij ‘lost een probleem op’ voor je vakgroep (daar is tijd en inzet voor nodig) en je werkt ondertussen aan je eigen ontwikkeldoelen. 

Wat kan helpen?

Wees je bewust van het belang van draagvlak. Klik op één van onderstaande links:

Stap 6: Krijg je opleider mee

Hoe kun je dat doen?

 • Geef duidelijk aan dat dit onderwerp je interesse heeft en dat je gemotiveerd bent hier aandacht aan te besteden naast je andere (opleidings-) activiteiten.  
 • Agendeer dit ook in (voortgangs-)gesprekken) met je opleider.  
 • Geef aan welke tijdinvestering je verwacht en hoe die past/of van invloed is op je werk. 
 • Geef aan welke inzet/supervisie je verwacht van je opleider of (andere) experts. 
 • Maak voor jezelf duidelijk hoe ver je wilt gaan in het investeren van ‘opleidings/werktijd’ en ‘eigen tijd’ en formuleer alvast een voorstel voor het gesprek met je opleider.  

Wat kan helpen?

Zorg voor goede onderlinge communicatie. Klik op één van onderstaande links:

Stap 7: Geef aan hoe je aan je ontwikkeldoelen gaat werken

Hoe kun je dat doen?

Ga na welke kennis en vaardigheden je nog moet ontwikkelen en breng in kaart hoe je dat zou kunnen doen. 

Bijvoorbeeld: kennis ontwikkelen via scholingsactiviteiten (webinar, training, cursus) en werkgerichte activiteiten (participatie in een project, uitvoeren van een opdracht, ontwikkeling van een tool, proces, procedure of toepassing).

Stap 8: Maak duidelijke afspraken

Vergeet niet om duidelijke afspraken te maken en vast te leggen met alle betrokkenen.

Ben je benieuwd hoe je een zelf een medische innovatie initieert en managet? Bekijk dan Zelf aan de slag. Hier vind je allerlei projectmanagementtools en stappenplannen voor het implementeren van een zorginnovatie.